İYİ HABER KUR’AN (Vahyin İlk Yılları), Kibele Yayınları’ndan Çıktı!

iyi-haber-kuran-tefsir1Atilla Fikri Ergun’un son kitabı Tefsîru’l-Büşrâ – İYİ HABER KUR’AN – Nüzûl Sırasına Göre Kur’an-ı Kerîm Tefsîri (Vahyin İlk Yılları), Kibele Yayınları’ndan çıktı. Kitapla ilgili detayları okumak için tıklayın…

Okumaya devam edin


Kur’an Dersleri (22) (Felak: 1-5 ve Nâs: 1-6)

felak-nas-sureleriFelak-Nâs surelerinin amacı, insanda bilinç uyandırmak, onu içeriden ve dışarıdan gelecek tehlikelere karşı teyakkuza geçirmek, onun zihninde, kalbinde, ruhunda Tevhid’i her daim diri tutmasını sağlamaktır. Allah’a sığınmak, O’nun korumasına girmek ve emin olmak isteyen kimse için Muavvizeteyn yeter.

Okumaya devam edin


Kur’an Dersleri (21) (Fil: 1-5 ve Kureyş: 1-4)

kuran-fil-ve-kureys-suresiHiç kimseyi veya hiçbir topluluğu gözümüzde büyütmememiz gerekir. Bunun yanı sıra durum ne kadar “umutsuz” görünürse görünsün dosdoğru olmak ve Din’in hakkını vermek kaydıyla hiçbir zaman Allah’tan ümit kesilmemelidir. O, her şeye kadirdir ve gerektiğinde tarihe müdahale eder…

Okumaya devam edin


Kur’an Dersleri (20) (İhlâs/Tevhid: 1-4)

kur-an-ihlas-suresiZatında, sıfatlarında ve fiillerinde O’nun dengi, eşi-benzeri yoktur. Hiç kimse ve hiçbir şey O’nun karşısında ikinci bir kutup teşkil etmez. Her şey ve herkes O’na muhtaçtır, O ise hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç değildir. Allah’ı bilmek, O’nu tanımak ve Tevhid Ehli’nden olmak isteyen kimse için İhlâs Suresi yeter…

Okumaya devam edin


Kur’an Dersleri (19) (Kâfirûn: 1-6)

kuran-kafirun-suresiİslam’a sair dinlerden, düşünce ve dünya görüşlerinden bir şeyler katma çabaları, onu sistemin payandası haline getirme gayretleri, iktidara yamanma eğilimleri, sistemle her türlü pazarlık ve uzlaşma girişimi, hulâsa her türlü eklektik ve tavizkâr yaklaşım, Kâfirûn Suresi’ne çarparak tuzla buz olur…

Okumaya devam edin


Kur’an Dersleri (18) (Mâûn: 1-7)

kuran-maun-suresiHak Din ile sahte dini, Muvahhidle müşriki, Mü’minle kâfiri, istikamet üzere kılınan namazla riyakâr kimsenin namazını, ihlâsla yapılan ibadet ile gösteriş için yapılan ibadeti birbirinden ayırt etmek isteyen kimseye Mâûn Suresi yeter…

Okumaya devam edin


Kur’an Dersleri (17) (Tekasür: 1-8)

teksür-suresi-çokluk-yarışıSınırsız servet ve iktidar arayışı, insanın hemcinsleriyle karşılıklı olarak çokluk yarışı içine girmesine ve dünyayı cehenneme çevirmesine sebebiyet vermiştir… Onun artırma/çoğaltma hırsı, daha fazlasına sahip olmak için girdiği bu çokluk yarışı ancak ölümle birlikte son bulur; göz ardı edilemeyecek olan gerçek ve kaçınılmaz son budur!

Okumaya devam edin


%d blogcu bunu beğendi: