Rabbin İçin Boğazla!

kurban-kevser-suresiKurban, her ümmete emredilmiştir. Vahyin nüzûlünden önce de mesajın ilk muhatapları tarafından “Hz. İbrahim’in Sünneti” olarak bilinirdi. Cahilî Araplar putlara adak adar, kurban sunar, böylece her kabile kendi putunu, dolayısıyla kendi asabiyesini kutsardı ki, bunun belli bir zamanı yoktu.

Okumaya devam et

Kur’an Notları (1) (Bakara: 153, Âl-i İmran: 164)

kuran-notları-1-atilla-fikri-ergunBakara Suresi 153. ve Âl-i İmran Suresi 164. ayetlerle ilgili notlar… Okumaya devam et

İslam “Yeni Türkiye”nin Temel Harcı mı?

yeni-türkiye-islam-atilla-fikri-ergunNeo-liberal politikaları içselleştiren İslamcıların modernleşme eleştirileri asılsız. İslamcılar, bu bakış açısıyla modernleşmenin başta gelen destekçileri durumundalar. Başbakan Davutoğlu her konuşmasında tarihe gönderme yapıp bir sürü isim sayıyor, oysa önemli olan o isimlerin dünya görüşleri çerçevesinde bir sistem inşa etme çabası içinde olmak. Okumaya devam et

Said’in Hicreti, Gazalî’nin Tevekkülü ve Süper Kahramanlar

süper-kahramanlar-1Gerçek kahraman görmek isteyen, evlâd-ı iyâl’ini helalinden geçindirebilmek için sabahtan akşama kadar çalışan insanlara baksın; süper kahramanlar hayatın içinde, yanı başımızda. Okumaya devam et

Kapitalizm, Şekil Değiştiren İslamcılık ve Nebevî Siyaset

e-3Araç-amaç ikilemi tarih boyunca insanlığın başta gelen sorunu oldu; Nebevî Siyaset insanlığa hizmet için vardı, bugün insan siyasete hizmet için var, Nebî için siyaset araçtı, bugünün Müslümanları için amaç. Okumaya devam et

Yazmak Nedir, Yazar Kimdir?

yazar-3Yazarlık, din-mezheb, dil, ırk farkı gözetmeksizin mustaz’afların yanında yer almayı, yaşam hakları ellerinden alınanların sesi, toplumun ve insanlığın vicdanı olmayı gerekli kılar; yazar ya Hakk’ın hizmetkârıdır ya da ondan başka her şeyin. Okumaya devam et

İktidar, Muhalefet, Amigo Entelektüeller ve Takım Taraftarları

iktidar-muhalefet-ve-taraftarlık-1Ne güzel söz söylemiş Hz. Ali, “Bâtıla yardım eden, Hakk’a zulmeder.” İktidarın, muhalefetin, amigo entelektüellerin ve takım tutarcasına parti tutan taraftarların üzerinde uzun uzadıya tefekkür etmeleri gereken bir söz. Kim, neye hizmet ediyor, herkes kendini iyice bir gözden geçirmeli.

Okumaya devam et