Kapitalizm ya da Ebedî Kölelik

kapitalizm-tamah-kölelik“Tamah, ebedî köleliktir” diyor, Hz. Ali, bize söyleyecek pek fazla bir şey bırakmıyor. Kapitalizme son verecek yegâne kitap Kur’an, ancak o da müstekbirlerin esareti altında; onların yorumlarına tabi tutuluyor. Okumaya devam edin


Bir Gâvur İcadı Olarak Kapitalizm

kapitalizm-3Kapitalist olabilmemiz için dinimize, tarihimize, kültürümüze, geleneğimize ihanet etmemiz lazım ki o zaman da adımız “Müslüman” olur yalnızca. Okumaya devam edin


Gazze ve Çelişkiler Yumağı

gazze-atilla-fikri-ergunTürkiye’nin Filistin meselesinde yaşadığı çelişki, NATO siyasetinin doğal sonucu. Erdoğan “Kefen giyip yola çıktık” sözünde samimi ise NATO’dan çıkışın yolunu zorlamalı, değilse İsrail’e yönelik yüksek sesle dile getirdiği eleştiriler sıradan olmanın ötesine geçmez. Okumaya devam edin


Fast Food Uygarlığı, Gazze ve Muhalefet

fast-food-uygarlığı-1Zihinler işgale uğramışken toprakların işgale uğramasına şaşmamalıyız, modern dünyaya-modern düşünceye itirazımız bu yüzden; mücadeleyi tırmandırmak gerekiyor. Fast Food uygarlığının müşterileri Gazze’ye ağıt yaktığında yapılacak en iyi iş Eûzu Besmele çekmek. Gün boyu oruç tutup iftarda Coca Cola’sız yapamayan Müslüman’ın çelişkisini hangi kavram izah eder?! Bir Ramazan daha geçti böyle yalanlarla! Okumaya devam edin


Utanması Gereken Kim?

modernizm-utanması-gereken-kimHer şeyden önce özgüven sorununu aşmamız gerek, modern dünya-modern düşünce karşısında mahcubiyet duygusuna kapılmamızı gerektirecek herhangi bir durum yok. Bilakis İslam’ı modern düşünceye uyarlamaya çalışanlar onun direniş noktalarını zayıflatıyorlar, mahcubiyet duygusuna kapılacak, utanacak olan birileri varsa o da modernize olanlar.  Okumaya devam edin


Kapitalizmi Eleştirirken

kapitalizm-islam-atilla-fikri-ergunBir şeyler yapmak gerekiyor, ancak bunun için oyun kurucu, strateji üreten yüksek akla ihtiyaç var. Anti-kapitalist Müslümanlık örneğinde de görüldüğü gibi, Spartakist hareketlerin başarı şansı yok.  Okumaya devam edin


Akıl Yoksa Ne Yapsın Sakal?!

akıl-sakal-atilla-fikri-ergunManevî-ahlakî boyutu göz ardı edilen, ideolojiden ibaret kılınmış din anlayışı bize asıl amacımızı unutturdu, birçoğumuzu militan haline getirdi, üstelik çoğu zaman birbirimize kılıç çektik, yıkıcılık temel vasfımız haline gelirken hayatın istisnasız her alanını kapsayan ahlak ve ilim-irfan medeniyeti perspektifi yok oldu. Artık bu devri kapatmanın zamanı gelmedi mi?  Okumaya devam edin


İdeallerin Yenilgisi (mi?)

ideallerin-yenilgisi-atilla-fikri-ergunSağlam bir zeminde hareket edebilmek ve doğru işler yapabilmek için öncelikle ne olup bittiğini anlamamız, dolayısıyla gerçekçi analizler yapmamız gerekiyor. Sağlam bir akla ve bu akıldan neş’et edecek doğru fikirlere ihtiyacımız var. Kesin olan şu ki, ağır bir imtihandan geçiyoruz. İçeride ve dışarıda güç dengeleri yeniden şekilleniyor, kartlar yeniden karılıyor, oyun yeniden kuruluyor… Okumaya devam edin


İYİ HABER KUR’AN (Vahyin İlk Yılları), Kibele Yayınları’ndan Çıktı!

iyi-haber-kuran-tefsir1Atilla Fikri Ergun’un son kitabı Tefsîru’l-Büşrâ – İYİ HABER KUR’AN – Nüzûl Sırasına Göre Kur’an-ı Kerîm Tefsîri (Vahyin İlk Yılları), Kibele Yayınları’ndan çıktı. Kitapla ilgili detayları okumak için tıklayın…

Okumaya devam edin


Kur’an Dersleri (22) (Felak: 1-5 ve Nâs: 1-6)

felak-nas-sureleriFelak-Nâs surelerinin amacı, insanda bilinç uyandırmak, onu içeriden ve dışarıdan gelecek tehlikelere karşı teyakkuza geçirmek, onun zihninde, kalbinde, ruhunda Tevhid’i her daim diri tutmasını sağlamaktır. Allah’a sığınmak, O’nun korumasına girmek ve emin olmak isteyen kimse için Muavvizeteyn yeter.

Okumaya devam edin


Kur’an Dersleri (21) (Fil: 1-5 ve Kureyş: 1-4)

kuran-fil-ve-kureys-suresiHiç kimseyi veya hiçbir topluluğu gözümüzde büyütmememiz gerekir. Bunun yanı sıra durum ne kadar “umutsuz” görünürse görünsün dosdoğru olmak ve Din’in hakkını vermek kaydıyla hiçbir zaman Allah’tan ümit kesilmemelidir. O, her şeye kadirdir ve gerektiğinde tarihe müdahale eder…

Okumaya devam edin


Kur’an Dersleri (20) (İhlâs/Tevhid: 1-4)

kur-an-ihlas-suresiZatında, sıfatlarında ve fiillerinde O’nun dengi, eşi-benzeri yoktur. Hiç kimse ve hiçbir şey O’nun karşısında ikinci bir kutup teşkil etmez. Her şey ve herkes O’na muhtaçtır, O ise hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç değildir. Allah’ı bilmek, O’nu tanımak ve Tevhid Ehli’nden olmak isteyen kimse için İhlâs Suresi yeter…

Okumaya devam edin


Kur’an Dersleri (19) (Kâfirûn: 1-6)

kuran-kafirun-suresiİslam’a sair dinlerden, düşünce ve dünya görüşlerinden bir şeyler katma çabaları, onu sistemin payandası haline getirme gayretleri, iktidara yamanma eğilimleri, sistemle her türlü pazarlık ve uzlaşma girişimi, hulâsa her türlü eklektik ve tavizkâr yaklaşım, Kâfirûn Suresi’ne çarparak tuzla buz olur…

Okumaya devam edin


Kur’an Dersleri (18) (Mâûn: 1-7)

kuran-maun-suresiHak Din ile sahte dini, Muvahhidle müşriki, Mü’minle kâfiri, istikamet üzere kılınan namazla riyakâr kimsenin namazını, ihlâsla yapılan ibadet ile gösteriş için yapılan ibadeti birbirinden ayırt etmek isteyen kimseye Mâûn Suresi yeter…

Okumaya devam edin


%d blogcu bunu beğendi: