İslam Şehir-Medeniyet Düzeni – Bedevilerin “İslam’ı” ve Köylü-Kasabalı Kafa

islam-sehir-medeniyet-duzeniAn itibariyle Türkiye’de İslam şehir-medeniyet düzenini yeniden tesis edecek kapasitede bir siyasî akıl bulunmamaktadır. Mevcut siyasî “akıl”, kapitalist, kalkınmacı ve modern anlamda kentleşmecidir. Muhafazakâr modernleşmeci siyasî “akıl”, İslam şehir-medeniyet düzenini yeniden tesis etmek şöyle dursun, uygulaya geldiği kentleşme politikalarıyla “şehircilik” adı altında şehirleri talan etmektedir. Okumaya devam et

Bir Fantezi Olarak “İslam Medeniyeti” Söylemi

islam-medeniyeti-fantezisi-1Nedir fantezi? Gücünü hakikatten değil hayalden alan değişik düşünce ve davranış biçimi! Sadece ülkedeki ahlaksızlık ve yoksulluk üzerine konuşsak, an itibariyle İslam medeniyetinden söz etmemizin abesle iştigal olduğu apaçık ortaya çıkar. Okumaya devam et

Küresel Pazar Namına Organize Olmuş “Fetih” Hareketi

küresel-pazar-ve-islamiyet“Müslüman” piyasa karakteri veya piyasa dininin “muvahhidi”, toplum içinde “fakirlik, kıskançlık, düşmanlık, kibir ve riyakârlık üreten mü’min”dir. Mevcut piyasa şartlarında meşru-ahlakî bir çerçevesi olmayan mal (servet) veya zenginlik üretimi, meşruiyet zeminini piyasa ideolojisinin standartlarına uygun “fetvalar”da bulur.

Okumaya devam et

Ahlakî Kriz Ortamında İlim-İrfan-Tefekkür

ahlaki-kriz-ilim-irfan-tefekkürAhlak, kelimenin tam anlamıyla yok oldu, ahlakın yok olduğu yerde (ahlakî kriz ortamında) bizim ilimden, hikmetten, irfandan, tefekkürden söz etmemiz bir iyi niyet göstergesidir sadece, bunun mevcut durumda herhangi bir karşılığı olmadığı gibi, an itibariyle ilerisi için de ümit var olmamızı gerektiren herhangi bir belirti yok. Okumaya devam et

Kur’an Notları (4) (Bakara: 37, İsra: 8, Nûr: 56, Haşr: 14)

kuran-notlarıBakara Suresi 37., İsra Suresi 8., Nûr Suresi 56. ve Haşr Suresi 14. Ayetlerle ilgili notlar… Okumaya devam et

Kadîm Müktesebat ve Geleneğin Hatt-ı Hareketi

islam-gelenegiKendi medeniyetinin ilim ve düşünce kaynaklarını, dilini, hitap tarzını anlayıp özümsemekten aciz olan, devamlı surette geçmişe kara çalma işiyle iştigal eden “aklın” bize verebileceği bir şey yok ama uyanık ve dikkatli olmadığımız sürece bizden alıp götüreceği çok şey var. Okumaya devam et

Kitap Listesi – Tavsiye Edilen Kitaplar

kitap-okuma-listesi82 kitaptan oluşan yeni kitap listesi… Okumaya devam et

Halk İçin Devlet – Bir Suç Şebekesi Olarak Devlet

islam-ve-devletMedine örneği doğrultusunda eğer bir devlet olacaksa, halka rağmen, halktan ayrı, halkın üstünde devlet değil, halk için devlet olacaktır. Servetin de, iktidarın da kaynağı halktır; insan hiç kimsenin olmadığı bir yere -örneğin çölün ortasına- gitse, orada ne servet yığabilir ne de iktidar elde edebilir, çünkü yapayalnız, bir başınadır. Okumaya devam et

İrfansız İslamcı “Akıl”

islamcılıkİrfansız İslamcı “akıl” sadece Türkiye’yi değil bütün bir İslam coğrafyasını ifsad etti. İdeolojik din mensuplarının yaptıkları şey siyasî-ideolojik saiklerle tekfirciliği yaygınlaştırmaktan, yanı sıra Türkiye özelinde milleti zihnen çözmeye, ülkeyi fiilen bölmeye çalışmaktan ibaret oldu. Okumaya devam et

Modern “Aklın” Modern Uydurması: İslam’da Sınıf Mücadelesi

sınıf mücadelesiFikrî ve amelî planda Batı’dan kopamayanlar “İslam’da sınıf mücadelesi” gibi birtakım sloganlar ortaya atarak vakit kaybına sebep oluyorlar. Fabrikada çalışan, sağdan soldan az biraz bir şeyler okuyup duymuş “devrimci” Müslüman da üretim araçlarını ele geçirmenin hayalini kuruyor, “Yerin dibine batsın bu makine, sanayi, fabrika” diyeceğine. Okumaya devam et

Modernleşme Girdabında Medeniyet Arayışı, Fikir Teknesi Yayınevi’nden Çıktı!

modernleşme-girdabında-medeniyet-arayışı-kitap-atilla-fikri-ergunAtilla Fikri Ergun’un son kitabı Modernleşme Girdabında Medeniyet Arayışı -Bir Huruç Teşebbüsü-, Fikir Teknesi Yayınları’ndan çıktı. 215 sayfalık kitap, 2 ana bölümden oluşuyor. İşte kitapla ilgili detaylar… Okumaya devam et

Medeniyet Akademisi Kurmak Zaman, Enerji ve Malî Kaynak İsrafıdır

medeniyet-akademisiHalkımız modernleşmek, zengin olmak, sınıf atlamak, makam-mevki, kariyer, konfor elde etmek istiyor. Böyle olsun isterken “ne yardan vazgeçeriz ne serden” hesabı daha çok şekil-şemaille alakalı olan birtakım dinî hassasiyetlerini de muhafaza etmeyi arzuluyor. Olur, neden olmasın, olur ama bu şekilde İslam Medeniyeti olmaz. Modern, uygar ve demokratik bir “İslam” olur belki.  Okumaya devam et

İslamcı Radikalizm, Cumhuriyet ve Laiklik

islam-cumhuriyet-ve-laiklikİslamcılığın öncelikli krizi irfan ve medeniyet krizidir. İslamcılık, irfanî boyutu ve geleneğin ışığında bir medeniyet perspektifi olmadığı için bir nevi dinî pozitivizm içeren politik bir doktrin, bir ideoloji olarak tebarüz etti. Bu bakımdan İslamcılık -tüm Batı eleştirilerine karşın- aslında Batı’dan daha çok Batı’cıdır ve yüzde yüz moderndir. Kapitalist, kalkınmacı, kentleşmeci olması da doğrudan bununla alakalıdır. Okumaya devam et

Dış Politika; Artık “İyi Eğlenceler” de Diyemiyoruz

türk-dış-politikasıDenge siyasetini ve “sıfır sorunlu dış politika”yı bir hışım rafa kaldırıp, ABD-AB-NATO dürtüklemesi sonucu girdiği daha sonra da satıldığı ‘büyük oyun’da Irak’la, Mısır’la, Rusya’yla, İran’la açıktan açığa problemli, Libya’da devre dışı bırakılmış, tecrit olmasını engelleyen 98 kilometrelik sınır hattından başka elinde hiçbir şey kalmadığı için Suriye’de fiilen savaşa girmek üzere olan bir ülke için geriye tek bir yalan, tek bir propaganda kaldı: “Kıyamet savaşında Kâbe’yi savunmak!” Okumaya devam et

Gâvura Dokundun mu Çığlığı Tahran’dan Duyulur

putin-hamaney-şia-ihanetiGâvura dokundun mu çığlığı Tahran’dan, Kum’dan, Şîrâz’dan, İsfahan’dan, Yezd’den duyulur. Allah onları ibret olsunlar diye ve ümmetin imtihanı olarak halk etti. Orta Doğu’da fitnenin başı İran’dır, her biri birer deccal olan “dinî” kadrosu ‘Muz’lara -Mecusi rahipleri- taş çıkartır. “Kardeşlik” masalları iyidir hoştur lakin Şia-İran söz konusu oldu mu altı bomboştur. Maalesef Müslümanlar bir dönem bu “vahdet, takrib” yalanlarına kandılar. Okumaya devam et

Modernleşmenin Kaçınılmazlığı ve Modernleşmeye Karşı Modernleşme

islam-ve-modernleşme-2Tarihe direnmekle sisteme entegre olmak arasında makul ya da vasat tarzda, gelenekle irtibatlı bir modernleşme -bir diğer ifadeyle bize dayatılan modernleşmeye karşı kendimize özgü bir modernleşme- kaçınılmaz olmuştur, aksi takdirde sadece Batı’nın değil bütün bir dünyanın krize girdiği bu zaman diliminde yakaladığımız bu fırsatı da heba edip tarihi geriden takip etmeye, haliyle kaybetmeye devam edeceğiz. Okumaya devam et

Nesebi Belirsiz Muhalefet ve Savaş İsteyen Ruh ve Akıl Hastaları

rusya-türkiye-krizi-1Sırf Erdoğan’a küfredebilmek için kendi ülkesinin aleyhine hareket edip konuşmakta, hatta Rus, Acem, Yunanlı yahut Fransız olmakta sakınca görmeyen “muhalif”in muhalefeti ihanetten öte hiçbir anlam taşımıyor.

Okumaya devam et

Tek Çıkış Yolu: İrfan Mektebi

irfan mektebi-tasavvufİrfan Mektebi’nin varlık-tabiat, insan, hayat ve cemaat/toplum anlayışı benimsenmediği müddetçe önümüzde iki seçenek bulunmaktadır: Modern ya da arkaik bedevîlik.

Okumaya devam et

“Yeni Türkiye”de Dindarlık – Müslüman Şehrin ve Sûfî Meşrep İslam-Türk’ün Hitâmı

yeni-türkiyede-dindarlıkTürkiye’nin başındaki en büyük bela helal-haram hassasiyeti taşımayan, bilakis helalle haramı birbirine karıştıran muharref “dindarlık”; makam-mevki, köşe kapmaca, para, lüks, şaşaa, alım-satım, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, kamu malını talan, ihale, arazi tahsisi vs. üzerine kurulu. Bu tarz “dindarlık”ta itiraz edene, muhalif olana karşı her türlü şenaat “ibadet şuuruyla” işleniyor. Bütün bunlara fetva verecek maharette “fakihler” de yine bu mecrada istihdam ediliyor.

Okumaya devam et

Bilginin Tatbikinde Usûl(süzlük) ve Ahlak(sızlık) Sorunu

tatbik-ilimleri-bilginin-tatbikiUsûl ve ahlak, bilginin tatbik edilebilmesi için zorunlu olan iki ana unsurdur. Bilginin -ki kendisinden neş’et eden fikir ile birlikte kurucu bir role sahiptir- usûl ve ahlak dışı tatbikatı, onu zararlı, yıkıcı, ifsat edici hale getirir. Bunun anlamı ise Hakk’ın hilafına hareket etme, bâtıla hizmet, dolayısıyla insanlıktan çıkıştır. Okumaya devam et