İslam-Türk Kimi Neden Rahatsız Etti?

islam-türkTürkiye ruhunu kaybedeli uzun zaman oldu. “İslam-Türk’ten söz etmek ırkçılıktır, haramdır” diye sahte fetva veren sonradan türedilerin derdi haram-helal değil, herhangi bir kökleri olmadığı için İslam’ı kendi köksüzlüklerinin dayanağı yapmak istiyorlar. Cemil Meriç’in dediği gibi, tarihi yok bu sürünün. Gâvurla topyekun savaşa girsek ilk kaçacak olanlar da bunlardır. Okumaya devam et

Müslümansan Türklükten Söz Etmeyeceksin; Oldu Güzelim!

bayrak-1Ümmet olmak için hiç kimsenin kimliğinden, tarihinden, kültüründen vazgeçmesi gerekmiyor, bilakis ümmet kesrette vahdeti öngörür, tek tipçiliği değil. Elbette birileri de “Ben hiçbir şey değilim, kavmî mensubiyetim, tarihim, kültürüm vs. yok, sadece Müslümanım” deyip ne idüğü belirsiz, sonradan türedi bir “insan” türü haline gelmek isteyebilir, mübarek olsun! Okumaya devam et

İthal İslamcılık Dayatması ve Millî İslamcılık

camii-bayrak-turkAnadolulu, yerli, millî bir İslamcılığın başımızın üzerinde yeri var. Radikal İslamcılık Mısır’dan, Pakistan’dan ve bir dönem İran’dan devşirme, modern ve ithal bir yaklaşımdı ve an itibariyle başarısız olduğu ortada. Her şeyden önce bu modern yaklaşım inanç birliğini parçaladı ve kültürümüzü bozdu. Okumaya devam et

Bir Fenomen Olarak Cübbeli Ahmet Hoca

cübbeli-ahmet-hocaDini siyaset  ve ideolojiden ibaret görenlerin Cübbeli’yi anlayabilmeleri mümkün değil. Dünyaya Mısır’dan, Pakistan’dan, İran’dan devşirdiği “akılla” bakan bu kafanın her şeyden önce halka 54 farzı anlatacak, ilmihal bilgisi aktaracak, onlara “Dininize, imanınıza, vatanınıza, bayrağınıza sahip çıkın” diyecek insanlara da ihtiyaç olduğunu anlaması gerek. Okumaya devam et

Hadis Münkirleri ve Hadis Rivayetinde Edep

hadis-münkirleriBilgi eksikliği anlamında cehaleti bir noktaya kadar anlayabiliriz, ancak oryantalistlerin hangi amaçla ne yazıp çizdiklerini gayet iyi bilenlerin “İslam” adına onlarla aynı tezleri ortaya sürmeleri apaçık ihanettir, bunun ne mazereti ne de affı vardır.

Okumaya devam et

Kapitalist Modernite ya da Cemaatin Sonu

kapitalist-modernite-cemaatin-sonuBizi birey haline getirenler ocağımıza incir ağacı diktiler. Cemaat olmaktan çıktık, içtimaî ve siyasî birliğimiz parçalandı, içtimaî adalet üzerine bina edilen iktisadımız bozuldu, aynı şekilde adaletin teminatı olan hukukumuz devre dışı kaldı. Düzeltmek mümkün ama zaman alır. Okumaya devam et

Devlet Teröre Karşı Ne Yapmalı?

teröre-karşı-ne-yapılmalıTerörle mücadele uzun soluklu bir süreci gerekli kılar, bugünden yarına sonuç alamazsınız, ancak geç kalmaksızın gereken tedbirleri alarak, içtimaî, siyasî-idarî, fikrî-entelektüel, geniş kapsamlı belli bir plan dâhilinde atılacak adımlarla orta ve uzun vadede sonuç almak ve terörün önüne geçmek mümkün. Okumaya devam et

Sizinle Barışa Hayır!

terörZor oyunu bozar, hükümetin kafasına dank etmiş gibi görünüyor, bundan böyle devletin silahlı terör örgütlerine karşı son iki günde ortaya koyduğu icraattan şaşmamasını temenni edelim. İster İslamî ister laik-seküler olsun ülkenin güvenliğine kast edildiğinde devletin yapacağı budur. Okumaya devam et

Modernist Saldırı & Gelenekçi Direniş, Fikir Teknesi Yayınları’ndan Çıktı!

modernist-saldırı-gelenekçi-direniş-atilla-fikri-ergun-kitapAtilla Fikri Ergun’un son kitabı Modernist Saldırı & Gelenekçi Direniş (Tasallut Çemberi Altında Cansiperâne İslam Yazıları), Fikir Teknesi Yayınları’ndan çıktı. 224 sayfalık kitap, toplam 7 Bölüm’den oluşuyor. İşte kitapla ilgili detaylar… Okumaya devam et

Aşınmaya Uğrayan Kimlikler – Gâvurlara Benzeyen “Müslümanlar”

modern2Kapitalist modernite bütün yolları tıkadı, modern devlet ve modern yaşam vasıtasıyla nefes almamızı sağlayan bütün iç kaleleri ortadan kaldırdı. Bugün mevcut düzende rekabete katılmayan insan ya devlet memuru olmak ya özel sektörde kölelik yapmak ya da açlıktan ölmek zorunda. Okumaya devam et

“Her Yer Ajan, Her Yer Muhbir” mi?!

ali-bulacMüslümanlar karşılıklı itham, karalama, köşeye sıkıştırma, yalnızlaştırma gibi yöntemlere başvurmak yerine oturup konuşma ve meseleleri müzakere etme yolunu tercih etmeliler. Fikrî planda her türlü sert eleştirinin yeri var, ancak belden aşağı vurmak, muarızlarını veya muhaliflerini itham ve karalama cihetine gitmek başka bir şey; bu tür yaklaşımların İslam ahlakıyla uzaktan yakından alakası yok. Okumaya devam et

Yeni Bir Dünya İçin Keşf-i Kadîm ve İrfan Mektebi

irfanmektebiKeşf-i kadîm yaparak İrfan Mektebi’ne yeniden bağlanabilirsek kendimize özgü yeni bir dünya var etmemiz mümkün. Mevcut sapma ilim, irfan ve hikmetle bertaraf edilebilir, cehd ile çürümüşlüğün üstesinden gelinebilir. Okumaya devam et

İbnelerin “Hoca” Zannedildiği Günlerde

ibnelik-lgbtiÇok değil 15-20 yıl öncesine kadar eşcinsel olduklarını söylemeye cür’et edemeyenler -ki sayıları da azdı- bugün Ramazan’da İstanbul’un göbeğinde çırılçıplak soyunup bunu ilan edebiliyorlarsa, “Eşcinsellerin hakkını hukukunu savunmak dinî görevimizdir” diyen yavşakların yüzünden. Okumaya devam et

Hikmet, İrfan, Bir de Ölüm

irfan-ve-hikmetSiyaset ve ideoloji bataklığında debelenen Müslümanlar ise meseleyi iktidar, kanun ve ceza-i müeyyide yoluyla çözebileceklerini zannede geldiler hep; oysa ruhî eğitim olmadan bunların hepsi birer hiçtir, ruh eğitiminin alınacağı yegâne yer ise İrfan Mektebi’dir. Okumaya devam et

Ramazan’a Dair Birkaç Kelâm

ramazan-hakkındaRamazan’ı eğlence vesilesi kılmak isteyen “akıl” kendi yoz kültürünü din zannediyor. Ramazan’da tüketimi teşvik eden “akıl” ise kendi maddî çıkarı için dini kullanıyor. Eğlence ve tüketim; Ramazan’ı idrak etme amacındaki Müslümanlar mıyız, yoksa kafasında yer eden bin bir gece masallarıyla halkı Müslüman olan bir ülkeye gezmeye giden Batılı turistler miyiz belli değil. Okumaya devam et

Siyasî Dilenciliğin Reddi

secim-sonuclari-1Halk, siyasî dilenciliği, “Ümmetin maslahatı, Allah’ın rızası için oy verin” çağrılarını reddetti… AK Parti’yi 13 yıl boyunca tek başında iktidarda tutan halka “aptal ve cahil” diyenlerle, dün itibariyle tek başına iktidar olma hakkını AK Parti’nin elinden alan halkı “nankör” olarak nitelendiren kafa arasında hiçbir fark yok. Okumaya devam et

İlim-İrfan-Tefekkür Üçgeninde İslam Medeniyetinin Yedi Kurucu Kavramı

islam-medeniyeti-4Yabancı kavramlar çerçevesinde ferdî ve içtimaî hayatı İslam’a uygun biçimde tanzim, medeniyetimizi de ihya edemeyeceğimiz gibi, kendi orijinal kavramlarımızı kullanmakla da iş bitmemektedir. Zira bugün kavramları orijinal şekliyle telaffuz edenler Batı’dan aldıkları etki nedeniyle kullandıkları kavramların içini yanlış doldurmaktadırlar. Okumaya devam et

Bizim Tarafımız Belli, Siz Kendinize Mukayyet Olun!

safınız-belli-olsunBizim tarafımız belli, siz kendinize mukayyet olun. Hak ile bâtılı birbirine karıştırmayacağız, iktidar putunun önünde eğilmeyeceğiz, kirli muhalefete de asla arka çıkmayacağız! Okumaya devam et

Fırıldak Çevirmeyin!

fırıldak1Kim açın, yoksulun, zayıf bırakılmışın, gadre uğrayanın yanındaysa biz onunla beraberiz, kim de aç, yoksul, zayıf tanımaz, adaletsizlik yapar, merhametsizlik ederse onunla hiçbir ilişiğimiz yoktur. Okumaya devam et

Tarih, Ütopya ve Yedi Kurucu Kavram

islam-medeniyetiHz. Peygamber’in Medine’si sabit tarihî bir gerçek, canlı bir örnekliktir, yaşanmıştır ve herkes tarafından bilinmektedir. Buna mukabil gerek Batılı orta çağ düşünürleri tarafından hayal edilen gerek -Aydınlanma ve Sanayi Devrimi’nden bu yana- Avrupa merkezli modern disiplinler (ideolojiler) tarafından kurgulanan “yeryüzü cennetinin” herhangi bir karşılığı ya da gerçekliği yoktur; ne yaşanmıştır ne de onu gören, duyan olmuştur. Okumaya devam et

Müjde: Şeriat Korkusu Kalmadı!

seriat-korkusu-kalmadi-mi“AK Parti döneminde ‘Şeriat’ korkusu tamamen bitmiştir”, böyle söylüyor Bülent Arınç. Nasıl bitmiştir, insanlar Şeriat’ın hak olduğuna, gerekliliğine, doğruluğuna mı kani olmuştur, yoksa AK Parti’nin Şeriat’la herhangi bir alakasının olmadığına mı?! Okumaya devam et

Faizin “Bereket” Sayıldığı Günlerde

faiz-1İslam nokta-i nazarından devlet faizle iş göremez, şu veya bu ad altında kumar oynatamaz, fuhşu vergilendirip yasal hale getiremez; eğer aksi söz konusu ise, bu şekilde devlet idare etmenin hiçbir mazereti olmaz. Okumaya devam et

Yalanlar ve Şeytanî Faaliyetler Üzerine

misyonerlik-1Batı’ya eklemlenmiş, dolayısıyla onun adına iş gören “aklın” yalanları da, şeytanî faaliyetleri de bitmiyor. Allah’ın va’di haktır, birileri ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyor, hâlbuki onlar istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Okumaya devam et

Kripto Gâvurlar ve Beşinci Kol Faaliyeti

kripto-gavurlar-besinci-kol-misyonerlikOrtalık kripto gâvurlarla dolu, kimi kripto Ermeni, Yahudi vs., kimi PKK muhibbi, kimi Sosyalist yardakçısı, kimi “Anarşist Müslüman” kılığında, kimi Kur’an’ı kendine kalkan yapıyor, hakikatte ise Deist ya da Ateist. İstisnasız hepsinin içi gâvur dışı Müslüman, İslam’ın kitabını İslam’ın aleyhine kullanıyorlar, gâvurlar söz konusu oldu mu hümanist takılıyorlar, Müslümanlar söz konusu olduğunda ise kin ve nefret saçıyorlar. Okumaya devam et

“Ermeni Soykırımı” Değil, Ermeni Mezâlimi

ermeni-mezalimi-1Elinden gelse bu topraklar üzerindeki bin yıllık tarihimizin bütünü için resmî özürde bulunabilecek kadar hain bir zihniyetin mevcudiyeti söz konusu. Türk’e düşman, Kürd’e düşman, Selçuklu’ya, Osmanlı’ya düşman, bütün bu düşmanlığının asıl nedeni ise İslam’a düşman olması. Okumaya devam et

Fethe “İşgal” Diyen Din Baronu ve “Tatlı Su İslam’ı”

fetihHz. Peygamber Medine’ye tatil yapmaya gitmedi, Mekke’yi fethetmek için gitti. Ölüm döşeğinde defaatle “Üsame’nin ordusunu gönderin, Üsame’nin ordusu yola çıksın” diyen peygamberin, liberal din baronunun ve onun gibi düşünenlerin peygamberi olmadığı gün gibi aşikâr. Okumaya devam et

Adalet İçin Şeriat

justiceŞeriat Hak’tır ve Hak’tan sonra ancak dalalet vardır. Hiç kimse Allah’tan daha merhametli ve daha adil değil. Okumaya devam et

Modern İlahiyatın Safsataları   

modernist-islamModern ilahiyat, Batı’nın fikrî temellerini çökertmek, modern düşüncenin altını boşaltmak yerine reformist bir yaklaşımla Kur’an’ı asılsız şekilde tefsir ve te’vil etmeyi ve başta Sünnet-Hadis olmak üzere İslam’ın dayanaklarını ortadan kaldırmayı tercih edenlerin topluca demirledikleri liman. Okumaya devam et

Modernist İlahiyatçının Hazin Serüveni

OZTURK YASAR NURI“Kur’an’daki İslam”dan Deizm’e… Okumaya devam et

Mezhep – “Mezhepsizlik” – Sünnîlik

RAMAZAN AYININ ILK CUMA NAMAZIİslam bir dindir ve istisnasız herkes bu dini belli bir çerçevede algılamakta, içselleştirmekte ve amele dökmektedir. Bu noktada mezhep herhangi bir kişi veya topluluk nazarında dinin form kazanmasıdır ki, bu kaçınılmazdır. Din hayat içinde ancak bu şekilde tezahür eder, başka türlü olması mümkün değildir. Bu bakımdan “Ben mezhepsizim” diyenler de dâhil istisnasız herkesin itikat, ibadet, fıkıh ve amel bağlamında tutturdukları yol itibariyle mezhebi vardır ve bu da kişinin dini olmaktadır.

Okumaya devam et

İslam Medeniyet Hamlesi İçin Öneriler

islam-medeniyet-hamlesi-için-önerilerFikrî temelden hareket ettiğimizde günümüzdeki asıl sorun moderniteye endeksli düşünüyor olmamızdır. Müslüman zihin parçalanmış ve Batı uygarlığına eklemlenmiştir, modern düşünmekte, pratiklerini bu doğrultuda geliştirmekte, kurumlarını da yine bu doğrultuda ihdas etmektedir. Okumaya devam et

Kur’an Notları (3) (Yusuf: 53, Haşr: 9, Âl-i İmran: 180, Saff: 2-3)

kurannotlarıYusuf Suresi 53., Haşr Suresi 9., Âl-i İmran Suresi 180. ve Saff Suresi 2-3. Ayetler ile ilgili notlar… Okumaya devam et

Kur’an Notları (2) (Bakara: 273, Muhammed: 30, Talak: 2-5 ve 11, Mülk: 19)

kurannotları2Bakara Suresi, 273., Muhammed Suresi 30., Talak Suresi 2-5 ve 11., Mülk Suresi 19. Ayetlerle ilgili notlar… Okumaya devam et

Bir Keşif ve Islahat Merkezi Olarak İrfan Mektebi

irfan-mektebi-1İrfan Mektebi, âleme, insana, hayata, ahlaka ve kulluğa dair derunî yaklaşımıyla İslam ilim ve fikir mirasının keşif merkezidir… İslam nokta-i nazarından sorunların çözümü için görünenin ötesine geçmek, Aşkın/Müteal olanla bağ kurmak gerekir, bu da ilim-irfan ve ahlak-maneviyat ister ki, Müslüman Doğu’nun İrfan Mektebi’nde ziyadesiyle var. Okumaya devam et

Modernden Kadîme Hicret

modernden-kadime-hicret-etmek-1Modernleşme ve bedevileşme düşman kardeşlerdir, her ikisi de kabuğa takılıp kalmıştır, her ikisi de yüzeysel/sığ, tek boyutlu, hikmetsiz ve mana yoksunudur. İkisi bir olup Müslüman Doğu’nun medeniyet perspektifini yok etmiş, beslendiği damarları parçalamış, daha genel çerçevede insanlığı yeryüzü cehennemine mahkûm etmiştir. Okumaya devam et

İlahî Hikmet

ilahi-hikmet-1Allah’ın her işi, her hükmü (ahkâm-ahkâmullah) hikmetlidir. Allah her işini ilme dayalı, özenle, tam/eksiksiz, sağlam, dayanıklı ve ustaca yapar. O’nun verdiği/belirttiği her hüküm, ezelî ve ebedî ilmiyle tastamam kuşattığı, bilgisine sahip olduğu aslî-adlî sebeplere (esbâb) ve maksatlara (makâsıd), kısaca hikmete mebnidir. Hüküm(ler) ile hikmet arasında doğrudan ilişki vardır…

Okumaya devam et

Küresel Kapitalizm Karşısında Hidayet(sizlik) Sorunu

küreselleşme-1Batı tipi kalkınma ve kentleşme politikaları, neo-liberal ekonomi modeli, küreselleşme ideolojisinin benimsenmesi -dolayısıyla küresel modernliğe entegrasyon ülküsü- tek dişi kalmış canavara ittibanın açık kanıtlarıdır. Buna tek kelime itirazı olmayan modern Müslüman kelimenin tam anlamıyla hidayet(sizlik) sorunu yaşamaktadır.

Okumaya devam et

Tefsir ve Hadis’te Usûlsüzlük Sorunu

tefisr-ve-hadiste-usul-2Nüzûl ortamını ve esbâbını dikkate almayan, Hz. Peygamber’e söz hakkı tanımayan, ilk nesil Müslümanların Kur’an’ı nasıl anladıklarıyla zerre-i miskal alakadar olmayan, “tecdid” iddiasındaki nevzuhur “aklın” tefsir adı altında ortaya koyduğu yaklaşımı benimseyebilmek için başka bir din sahibi olmak lazım.

Okumaya devam et

Zalimsiniz, Katilsiniz, Teröristsiniz!

iran-şii-terörü-1Varil bombalarına tek kelime itirazı olmayan, Esed-BAAS zulmünü meşru göstermeye çalışan, rejim ve İranî-Şiî çeteler tarafından katledilen çoluk çocuk için zerre üzüntü duymayan İrancıların, Hz. Ali’nin ve Hz. Hüseyin’in isimlerini ağızlarına almadan önce nasuh tevbe etmeleri gerek. Okumaya devam et

Kapitalistin Akılsızlığı

kapitalist-7Kapitalistin gayri meşru yolları mubah sayan, sınır tanımayan, zulme dayalı iktisadî faaliyeti sayesinde yeryüzünde yer altı ve yer üstü zenginliklerinin işlenmesi yoluyla elde edilen/üretilen mallar çoğalmış, ancak belli bir grup bu mallara ulaşabilirken, barınma, giyecek, yiyecek gibi temel ihtiyaçlarını layıkıyla temin edebilen insan sayısı azalmıştır. Okumaya devam et

Kapitalist

kapitalist-4Rızık kaynaklarına dadanan, Allah’ın nimetlerini talan eden, insanlığın sa’yini kemiren, kemirdikçe semiren faredir kapitalist. Okumaya devam et

İslamlaşmak mı, İslamcılaşmak mı?

islamlaşmak-islamcılaşmak-3İslamlaşmamız için İslamcılaşmamız gerekmiyor, buna karşın İslamcılar bu ikisini aynı şey olarak görüyorlar ki, her şeyin birbirine karıştığı nokta da burası; zira biri din, diğeri ideoloji. Okumaya devam et

Modernleşme Ve Bedevileşme Karşısında İrfan Mektebi’ne İntisap

irfan-mektebi-2İrfan ve hikmet yoksunu “dindarların” bedeviliği ve putperestliği yeniden üretmeleri, İslam Dünyası’nı iki ateş arasında bıraktı, zira İslam Dünyası’nın perişanlığı bir yanda modernleşme diğer yanda bedevileşme illetinden kaynaklanıyor. Ki, bunların her ikisi de müteşebbihtir, biri Batılıya diğeri bedeviye benzemek isteyen ve bunu ziyadesiyle başarmış olan, asimilasyona uğramış unsurları bünyesinde toplar. Okumaya devam et

Modernist Sapma ve Din-Kültür İlişkisi

din-kültür-ilişkisiİslam ulemâsı hiçbir zaman ruhban sınıfı teşkil etmediği gibi tarih boyunca ilmin gereği olarak ahlaka, adalete, merhamete öncülük etti. Kafayı Kilise’yle ve ruhban sınıfıyla bozmuş olan modern(ist) “akıl”da ise bunların hiçbiri yok. Okumaya devam et

İran, İrancılık ve Atasoy Müftüoğlu’nun Flulaşma Çağrısı

irancıBugün küresel bir sistem vardır ve İran da bu küresel sistemin dışında yer almamaktadır; ABD-AB-İsrail nasıl bir şeytan üçgeniyse Rusya-Çin-Hindistan da aynı şekilde bir şeytan üçgenidir ve bunların hiçbiri bizim babamızın oğlu değildir. Dolayısıyla ikinci grubun yayılma ve tahakküm etme isteği en az birinci grubunki kadar pis ve tehlikelidir. Okumaya devam et

İslamcılığın Fikrî Mecrayı Terki

islamcılık-fikriGelinen noktada ancak entelektüel kabiliyetleri felce uğramış, yeni bir dünya kurabilecek fikrî temelden yoksun, muhafazakâr modernleşmeyi tek çıkar yol olarak gören müflis bir siyasî akımla karşı karşıya olduğumuz söylenebilecektir. Okumaya devam et

“Müceddid” İlahiyat Profesörüne Sorular

sorular-1Charlie Hebdo saldırısının ardından Atlantikçi medyada tekrar sahne alıp “İslam’da yeniliği savunduğumuz için, oryantalist çömezleri, Batı uşakları diye itham ediliyoruz!” diye ağlayan ve böylece aslında ağlarken kendini tastamam tarif etmiş olan, Allah’ın kendisine fırsat vermemesini dilediğimiz, müceddid olma iddiasında bulunan modernist ilahiyat profesörüne sorular… Okumaya devam et

Ahlaksız, Müptezel ve Satılmışsınız!

charlie-hebdo-pespaye-dergi-1Alçaklarla, çocuk katilleriyle saf tutmanın âlemi olmadığı gibi, alçaklarla saf tutanları temize çıkarmak için reel politik te’viller yapmanın da âlemi yok. Allah’a kul, Peygamber’e ümmet olalım dedik, ortanın malı, siyasetin fahişesi, dünya dengelerinin veled-i zinası değil; ölümden öte köy yok! Okumaya devam et

“Kur’an İslam’ı” Projesi ve Âlimlere “Ruhban” Diyen Modernist

okumus-cahil-1“Kur’an İslam’ı” tekfirci/Haricî bir yaklaşım, Sünnet’e bağlı Müslümanları tekfir etmeye yönelik geliştirilmiş bir proje, sâliklerinin her şeye “şirk” ve “küfür” demelerinin asıl sebebi bu. Söz konusu yaklaşım tam olarak Nübüvvet’e yönelik imha, Hz. Peygamber’e yönelik suikast girişimi. Okumaya devam et