Teslim Olun!

teslim-olun-1Fikir beyan etme aşamasını çoktan geride bıraktık; bu bir teslim ol çağrısıdır! Okumaya devam et

İthal Yaklaşımlar, Millî Devlet ve Cumhuriyet

milli-devlet-ve-cumhuriyetTürkiye ithal yaklaşımlardan çok çekti. Peki, hangi mecrayı takip etmek gerek? Okumaya devam et

Sayın Cumhurbaşkanı ve 65. Hükûmet Yanlış Yapmaktasınız!

turk-ordusu“Entelektüel” görünen bir kısım zevatın âdeti olduğu üzere “Ordunun sivilleştirilmesi”nden söz etmek, TESEV’ci olmak demektir. Bu takdirde nereye hizmet ettiğiniz bellidir. Ordusunu hadım eden, devletini ve milletini -özellikle böyle bir coğrafyada- tecavüze açık hale getirir. Orduyu bozarsanız topluca işimiz bitmiş demektir. Okumaya devam et

Ali Bulaç Ahmak mı, Yoksa…

“Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır” diyor Molière, Ali Bulaç gibi 20 yılı aşkın süre yılanla aynı yatakta oynaşıp darbe girişimi gecesi uyanan “entelektüelleri” kast ediyor olsa gerek. Okumaya devam et

Atlantik’ten Çıkış

atlantik-sistemi-nato-1Türkiye’nin ait olduğu coğrafyada kendi dünyasını kurmasının zamanı gelmiştir, bölgedeki komşularıyla Batı’nın önüne set çekecek siyasî, askerî ve iktisadî bir organizasyona gitmesi kaçınılmaz olmuştur, Türkiye’nin Batı ile oynadığı oyunun sürdürülebilirliği kalmamıştır. Okumaya devam et

Gladyocunun “Hukuku” ve Madalyonun Diğer Yüzü

15-temmuz-darbe-girisimi-4Ali Bulaç gibi yerli-millî olmayı zül addedip kirli çeteci yayın organlarında kalem oynatanların ve azgın liberallerin Gladyocu kalkışma sonrası siyasî iradeye uyarı babında “hukuk”tan ve “hukuk bilinci”nden söz eden yazılar kaleme almaları pişkinliğin, yüzsüzlüğün, arsızlığın daniskası. Milletin üzerine ateş açan Gladyocuların ve Gladyocu kuyruğu müntesiplerin “hukukundan” maksat nedir? Gladyocular başarılı olsaydı bugün ne tür bir “hukuk” yürürlükte olacaktı? Anlaşılan o ki “entelektüel” kisvesi altında yazıp konuşan bir kısım zevat milleti aptal yerine koymakta hiçbir beis görmüyor. Okumaya devam et

Savaş Halinde Olduğumuzu Anlamayan Beyinsizler

15-temmuz-darbe-girisimi-3ABD Ankara Büyükelçiliği’nden Türkiye’deki ABD vatandaşlarına “Türkiye’de durum hâlâ değişken!” uyarısı yapıldı. Yani şeytanın beklentisi bitmiş değil, dolayısıyla anlamsız tartışmaları bir kenara bırakarak bir olmak, diri olmak, dikkatli olmak ve vatana sahip çıkmak durumundayız.

Okumaya devam et

15 Temmuz Çete Kalkışması – ABD İle Savaş Hali

15-temmuz-darbe-girisimiTürkiye ABD ile savaş halindedir, herkes böyle bilmelidir! Okumaya devam et

Nah Kurtarırsınız Ehl-i Sünnet’i!

ehl-i-sunneti-kurtarmakAdaletle işi olmayan, kapitalizme, hırsızlığa, yolsuzluğa, rüşvete, açlığa, yoksulluğa, işsizliğe itiraz etmeyen “Ehl-i Sünnet”in hâkim pozisyonda olup olmaması hiçbir anlam ifade etmeyecektir; mevcut haliyle “Ehl-i Sünnet” ahirette de hiçbir işe yaramayacaktır. Okumaya devam et

Tarih ve Zekâ Problemi

tarih-ve-zeka-problemi-1Saklanmaya, üzeri örtülmeye çalışılan şey ister doğru ister yanlış kategorisine dâhil olsun, tarihin üzerini örtmeye -tarihi baştan sona aklamaya ya da karalamaya- kalkışan kimse herkesten önce kendini karanlığa gömer, cahil olanlar da onunla birlikte aldanırlar. Okumaya devam et

Ramazan Olmuş Olmamış

ramazan-i-serif-1Orucu oruç yapan insanın kendi nefsine cephe almasıdır, insan onu zıvanadan çıkarmak isteyenlere karşı kendi nefsinin şerrinden kaçabiliyorsa oruçludur, değilse oruca pek fazla bir anlam yüklememek gerek; zira bu takdirde oruç nefse gem vurmuyor, kötülüğün önüne geçmiyor demektir.

Okumaya devam et

Millî İslâmcılık İthal İslâmcılığa Karşı, Kibele Yayınları’ndan Çıktı!

MİLLİ-İSLAMCİLİK-İTHAL-İSLAMCİLİGA-KARSİ-ATİLLA-FİKRİ-ERGUNAtilla Fikri Ergun’un Millî İslâmcılık İthal İslâmcılığa Karşı -Hesaplaşma- adlı son kitabı Kibele Yayınları’ndan çıktı. 136 sayfalık kitap, 7 ana bölümden oluşuyor. İşte kitapla ilgili detaylar…

Okumaya devam et

Tavizin Sonu Yok!

tavizin-sonu-yokKüresel modernliğe entegre olmak isteyen modern “Müslüman” zihin, sanki Allah’ın farzı imiş gibi Batılı kriterlere “İslamî” deliller üretmenin peşinde. Kesin olan şu ki, İslam’la örtüşen veya İslam’dan onay alabilecek tek bir küresel “değer” dahi gösterilemez, Müslüman’ın küreselleşmesi demek gâvurla aynı potada erimesi, bunda hiçbir beis görmemesi demek; İslam’dan sıkılıp “İslam adına yenilik” arayanlar için iyi bir yol.

Okumaya devam et

Türklük: Muhammedî Fanatizm

turk-esittir-muslumanTürk ise Müslüman’dır, Müslüman ise Türk’tür; başka bir Türk bilmiyoruz, tarih de bilmiyor, “biliyorum” diyen de yalan söylüyor.

Okumaya devam et

“Müslüman” Firavunlar ve “İslam Medeniyeti” Tartışmaları

müslüman-firavunlarİslam, “Müslüman” Firavunlar var etmek için gelmedi; Firavunları tarih sahnesinden silmek üzere geldi. Okumaya devam et

Yok!

laModern dünyada Müslümanlar da diğer insan toplulukları gibi suretle/görüntüyle alakadar oluyorlar, mânâ-muhteva herhangi bir anlam ifade etmiyor.

Okumaya devam et

Dinle İrfan Mektebi’nden!

irfan-mektebi-1Dinle sevgili kârî, dinle İrfan Mektebi’nden! Okumaya devam et

Türk-Sünnî

türk-sünniTürklük Ren Nehri’nde atını sulamaktır, Türkler tarihte bunu yaptılar; yapan Türk oldu, yapamayan “yorumcu”. Cihadı organize eden, Selçuklu ve Osmanlı gibi iki gaza devletini tarih sahnesine çıkaran dinî form da Sünnîlik oldu. Dolayısıyla Türk-Sünnî kimliğini alaşağı etmeye çalışanların kim olduklarını anlayabilmek için tarihe bakmak yeterli, dün kime karşı cihad ettiysek bugün oynanan oyunun arkasında da onlar var, yani gâvurlar! Okumaya devam et

Memleketin Ahvali – Türkiye Nereye Gidiyor?

memleketin-ahvali-1Tarihi büyülü hale getirmek için çarpıtan dizilerle, içi boş sloganlarla, üst perdeden konuşarak işlerin üstesinden gelemezsiniz. Bu şekilde ne bir diriliş ne bir fetih ne de İslam medeniyetinin ihyası yahut yeniden inşası mümkün olur… Türkiye nereye gidiyor, oturup iyice düşünmek lazım.

Okumaya devam et

Türk Türk’tür, “Avrupalı Türk” de Neyin Nesi?

turkler-1Türk’e “Avrupalı” diyebilmek için her şeyden önce onun kim olduğunu bilmiyor olmak gerekir. Türk’ün kendini “Avrupalı” olarak tanımlaması için de aynı şekilde onun kim olduğunu unutmuş olması, bir diğer ifadeyle kimlik kaybına uğramış olması lazım gelir. Türk, İslam’dır, nokta! Okumaya devam et

Anti-Türk İslamcılık, Millî İslamcılık ve İsmet Özel

milli-islamcılıkSiyasal İslamcılık Anti-Türk’tür, Millî Mücadele’yi/İstiklâl Harbi’ni, ay yıldızlı bayrağı, İstiklâl Marşı’nı tanımaz, Arapçı olmuştur, Farsçı olmuştur, Ermenici olmuştur, Pontusçu olmuştur, Kürtçü olmuştur, ‘Türkiye’ isminden dahi rahatsızdır, kapitalizme selam durmuş, emperyalizmle iş tutmuştur, Türkiye ile hiçbir alakası yoktur, tam olarak bir ihanet hareketidir. Okumaya devam et

İthal İslamcılık – Menâr, Mevdudi, Seyyid Kutup

ithal-islamcılık-1İthal İslamcılık bedeviliği “İslam” olarak takdim etti, irfana saldırdı, geleneğin yerine sonradan türediliği ikame etti, tarih ve kültürle ters düştü, vatansızlığı marifet bildi, aynı zamanda çaldı çırptı, milleti soydu, yalanı, riyayı, adam kayırmayı, sonradan görmeliği meşrulaştırdı, hulâsa bir barbarlık ideolojisi olarak tebarüz etti. Okumaya devam et

Değil Müslüman Köpek Olmanıza Bile İzin Vermeyecekler!

islam-turk-1İthal İslamcılığın millî olanı düşman bellemesi, Batı’nın bizi kendi dinimizle vurma projesinin doğal sonucu. Düşman, dine, dine ait kavramlara saldırırken bunu kendisi doğrudan yapmadı, eğer doğrudan yapsaydı ilk andan itibaren şiddetli bir karşılık görecekti, ithal İslamcılığı yapılandırdı ve “tevhid, ümmet, vahdet, uhuvvet” gibi en yüce mefhumları yapılandırdığı unsurlar vasıtasıyla aleyhimize kullandı.

Okumaya devam et

Günlerin Tedâvülü ya da Her Muktedirin Akıbeti – Bâkî Olan Kim?

muktedir-1Hakikat; mânâ âlemi vîrâneye dönmüş olan kimse, mülk-i dünyaya sahip olsa da kâr etmez, maddî âlem fânî, suretler yok olucu, cesetler çürüyücüdür; ruh ise ölmez. Mülk-i dünya -eğer becerilebilirse- adalet için lazımdır, tapınmak için lazım değildir. Okumaya devam et

İslam Sanatının Felsefî Arka Planı

islam-sanatı-1İslam’da sanat, manevî algıya, yani sezgiye dayanır. Madde, Aşkın/Müteal olanın aşkınlığını ifade etmede ve maneviyatın vurgulanışında sadece bir araçtır. Müslüman sanatkâr devamlı surette Aşkın/Müteal olanla irtibat halindedir ki, bu irtibat kesildiğinde sanatın İslam’la ilişkisi de kesilir ve “sanat” adı altında yapılan şey süflî, boş, anlamsız bir işe dönüşür. Okumaya devam et

Tahrif Hareketleri – Önü Kapanan Islah ve Tecdid Faaliyeti

dinde-tahrifGelinen noktada dinî rölativizm tehlikesi baş göstermiş bulunmaktadır. İman esaslarından ibadetlere ilişkin kesinlik ifade eden hükümlere kadar hemen her alanda kişiden kişiye değişebilen bir “din” anlayışını yaygınlaştırmaya çalışmak, hakikatte dine yapılmış bir saldırıdır ve başarılı olması halinde sonuçları yıkıcı olacaktır. Okumaya devam et

“Kur’an İslam’ı” ya da Tahmini Hava Raporu

kuran-islami-ya-da-tahmini-hava-raporuSünnet’e-Hadis’e saldırmak, her şeyden önce Kur’an’ın Hz. Peygamber tarafından ilahî hikmet üzere ortaya konulan pratiğine saldırmaktır. Kur’an ve Sünnet-Kur’an ve Hz. Peygamber birbirinden ayrı düşünülemeyeceği için, Sünnet’e-Hadis’e saldırmak mana, muhteva ve pratiği tahrip ve tahrif etme girişimidir, yani yeni bir din icat etme girişimi. Seslerini Resul’ün sesinin üzerin çıkaranların ilim ve irfanla, adab ve erkânla herhangi bir alakaları bulunmamaktadır. Okumaya devam et

Köylü-Kasabalı Yayıncılık ve Muhafazakâr-İslamcı Medya

muhafazakar-islamcı-medya-1Memleketin başına gelen en büyük felaket, -Muhafazakâr-İslamcı kesimin de yerini aldığı- yalan, iftira, aldatma, çarpıtma, manipülasyon, spekülasyon ve İslam ahlakında yeri olmayan bilumum fasit işlerle dolu medyadır. Okumaya devam et

İslam Şehir-Medeniyet Düzeni – Bedevilerin “İslam’ı” ve Köylü-Kasabalı Kafa

islam-sehir-medeniyet-duzeniAn itibariyle Türkiye’de İslam şehir-medeniyet düzenini yeniden tesis edecek kapasitede bir siyasî akıl bulunmamaktadır. Mevcut siyasî “akıl”, kapitalist, kalkınmacı ve modern anlamda kentleşmecidir. Muhafazakâr modernleşmeci siyasî “akıl”, İslam şehir-medeniyet düzenini yeniden tesis etmek şöyle dursun, uygulaya geldiği kentleşme politikalarıyla “şehircilik” adı altında şehirleri talan etmektedir. Okumaya devam et

Bir Fantezi Olarak “İslam Medeniyeti” Söylemi

islam-medeniyeti-fantezisi-1Nedir fantezi? Gücünü hakikatten değil hayalden alan değişik düşünce ve davranış biçimi! Sadece ülkedeki ahlaksızlık ve yoksulluk üzerine konuşsak, an itibariyle İslam medeniyetinden söz etmemizin abesle iştigal olduğu apaçık ortaya çıkar. Okumaya devam et

Küresel Pazar Namına Organize Olmuş “Fetih” Hareketi

küresel-pazar-ve-islamiyet“Müslüman” piyasa karakteri veya piyasa dininin “muvahhidi”, toplum içinde “fakirlik, kıskançlık, düşmanlık, kibir ve riyakârlık üreten mü’min”dir. Mevcut piyasa şartlarında meşru-ahlakî bir çerçevesi olmayan mal (servet) veya zenginlik üretimi, meşruiyet zeminini piyasa ideolojisinin standartlarına uygun “fetvalar”da bulur.

Okumaya devam et

Ahlakî Kriz Ortamında İlim-İrfan-Tefekkür

ahlaki-kriz-ilim-irfan-tefekkürAhlak, kelimenin tam anlamıyla yok oldu, ahlakın yok olduğu yerde (ahlakî kriz ortamında) bizim ilimden, hikmetten, irfandan, tefekkürden söz etmemiz bir iyi niyet göstergesidir sadece, bunun mevcut durumda herhangi bir karşılığı olmadığı gibi, an itibariyle ilerisi için de ümit var olmamızı gerektiren herhangi bir belirti yok. Okumaya devam et

Kur’an Notları (4) (Bakara: 37, İsra: 8, Nûr: 56, Haşr: 14)

kuran-notlarıBakara Suresi 37., İsra Suresi 8., Nûr Suresi 56. ve Haşr Suresi 14. Ayetlerle ilgili notlar… Okumaya devam et

Kadîm Müktesebat ve Geleneğin Hatt-ı Hareketi

islam-gelenegiKendi medeniyetinin ilim ve düşünce kaynaklarını, dilini, hitap tarzını anlayıp özümsemekten aciz olan, devamlı surette geçmişe kara çalma işiyle iştigal eden “aklın” bize verebileceği bir şey yok ama uyanık ve dikkatli olmadığımız sürece bizden alıp götüreceği çok şey var. Okumaya devam et

Kitap Listesi – Tavsiye Edilen Kitaplar

kitap-okuma-listesi82 kitaptan oluşan yeni kitap listesi… Okumaya devam et

Halk İçin Devlet – Bir Suç Şebekesi Olarak Devlet

islam-ve-devletMedine örneği doğrultusunda eğer bir devlet olacaksa, halka rağmen, halktan ayrı, halkın üstünde devlet değil, halk için devlet olacaktır. Servetin de, iktidarın da kaynağı halktır; insan hiç kimsenin olmadığı bir yere -örneğin çölün ortasına- gitse, orada ne servet yığabilir ne de iktidar elde edebilir, çünkü yapayalnız, bir başınadır. Okumaya devam et

İrfansız İslamcı “Akıl”

islamcılıkİrfansız İslamcı “akıl” sadece Türkiye’yi değil bütün bir İslam coğrafyasını ifsad etti. İdeolojik din mensuplarının yaptıkları şey siyasî-ideolojik saiklerle tekfirciliği yaygınlaştırmaktan, yanı sıra Türkiye özelinde milleti zihnen çözmeye, ülkeyi fiilen bölmeye çalışmaktan ibaret oldu. Okumaya devam et

Modern “Aklın” Modern Uydurması: İslam’da Sınıf Mücadelesi

sınıf mücadelesiFikrî ve amelî planda Batı’dan kopamayanlar “İslam’da sınıf mücadelesi” gibi birtakım sloganlar ortaya atarak vakit kaybına sebep oluyorlar. Fabrikada çalışan, sağdan soldan az biraz bir şeyler okuyup duymuş “devrimci” Müslüman da üretim araçlarını ele geçirmenin hayalini kuruyor, “Yerin dibine batsın bu makine, sanayi, fabrika” diyeceğine. Okumaya devam et

Modernleşme Girdabında Medeniyet Arayışı, Fikir Teknesi Yayınevi’nden Çıktı!

modernleşme-girdabında-medeniyet-arayışı-kitap-atilla-fikri-ergunAtilla Fikri Ergun’un son kitabı Modernleşme Girdabında Medeniyet Arayışı -Bir Huruç Teşebbüsü-, Fikir Teknesi Yayınları’ndan çıktı. 215 sayfalık kitap, 2 ana bölümden oluşuyor. İşte kitapla ilgili detaylar… Okumaya devam et

Medeniyet Akademisi Kurmak Zaman, Enerji ve Malî Kaynak İsrafıdır

medeniyet-akademisiHalkımız modernleşmek, zengin olmak, sınıf atlamak, makam-mevki, kariyer, konfor elde etmek istiyor. Böyle olsun isterken “ne yardan vazgeçeriz ne serden” hesabı daha çok şekil-şemaille alakalı olan birtakım dinî hassasiyetlerini de muhafaza etmeyi arzuluyor. Olur, neden olmasın, olur ama bu şekilde İslam Medeniyeti olmaz. Modern, uygar ve demokratik bir “İslam” olur belki.  Okumaya devam et

İslamcı Radikalizm, Cumhuriyet ve Laiklik

islam-cumhuriyet-ve-laiklikİslamcılığın öncelikli krizi irfan ve medeniyet krizidir. İslamcılık, irfanî boyutu ve geleneğin ışığında bir medeniyet perspektifi olmadığı için bir nevi dinî pozitivizm içeren politik bir doktrin, bir ideoloji olarak tebarüz etti. Bu bakımdan İslamcılık -tüm Batı eleştirilerine karşın- aslında Batı’dan daha çok Batı’cıdır ve yüzde yüz moderndir. Kapitalist, kalkınmacı, kentleşmeci olması da doğrudan bununla alakalıdır. Okumaya devam et

Dış Politika; Artık “İyi Eğlenceler” de Diyemiyoruz

türk-dış-politikasıDenge siyasetini ve “sıfır sorunlu dış politika”yı bir hışım rafa kaldırıp, ABD-AB-NATO dürtüklemesi sonucu girdiği daha sonra da satıldığı ‘büyük oyun’da Irak’la, Mısır’la, Rusya’yla, İran’la açıktan açığa problemli, Libya’da devre dışı bırakılmış, tecrit olmasını engelleyen 98 kilometrelik sınır hattından başka elinde hiçbir şey kalmadığı için Suriye’de fiilen savaşa girmek üzere olan bir ülke için geriye tek bir yalan, tek bir propaganda kaldı: “Kıyamet savaşında Kâbe’yi savunmak!” Okumaya devam et

Gâvura Dokundun mu Çığlığı Tahran’dan Duyulur

putin-hamaney-şia-ihanetiGâvura dokundun mu çığlığı Tahran’dan, Kum’dan, Şîrâz’dan, İsfahan’dan, Yezd’den duyulur. Allah onları ibret olsunlar diye ve ümmetin imtihanı olarak halk etti. Orta Doğu’da fitnenin başı İran’dır, her biri birer deccal olan “dinî” kadrosu ‘Muz’lara -Mecusi rahipleri- taş çıkartır. “Kardeşlik” masalları iyidir hoştur lakin Şia-İran söz konusu oldu mu altı bomboştur. Maalesef Müslümanlar bir dönem bu “vahdet, takrib” yalanlarına kandılar. Okumaya devam et

Modernleşmenin Kaçınılmazlığı ve Modernleşmeye Karşı Modernleşme

islam-ve-modernleşme-2Tarihe direnmekle sisteme entegre olmak arasında makul ya da vasat tarzda, gelenekle irtibatlı bir modernleşme -bir diğer ifadeyle bize dayatılan modernleşmeye karşı kendimize özgü bir modernleşme- kaçınılmaz olmuştur, aksi takdirde sadece Batı’nın değil bütün bir dünyanın krize girdiği bu zaman diliminde yakaladığımız bu fırsatı da heba edip tarihi geriden takip etmeye, haliyle kaybetmeye devam edeceğiz. Okumaya devam et

Nesebi Belirsiz Muhalefet ve Savaş İsteyen Ruh ve Akıl Hastaları

rusya-türkiye-krizi-1Sırf Erdoğan’a küfredebilmek için kendi ülkesinin aleyhine hareket edip konuşmakta, hatta Rus, Acem, Yunanlı yahut Fransız olmakta sakınca görmeyen “muhalif”in muhalefeti ihanetten öte hiçbir anlam taşımıyor.

Okumaya devam et

Tek Çıkış Yolu: İrfan Mektebi

irfan mektebi-tasavvufİrfan Mektebi’nin varlık-tabiat, insan, hayat ve cemaat/toplum anlayışı benimsenmediği müddetçe önümüzde iki seçenek bulunmaktadır: Modern ya da arkaik bedevîlik.

Okumaya devam et

“Yeni Türkiye”de Dindarlık – Müslüman Şehrin ve Sûfî Meşrep İslam-Türk’ün Hitâmı

yeni-türkiyede-dindarlıkTürkiye’nin başındaki en büyük bela helal-haram hassasiyeti taşımayan, bilakis helalle haramı birbirine karıştıran muharref “dindarlık”; makam-mevki, köşe kapmaca, para, lüks, şaşaa, alım-satım, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, kamu malını talan, ihale, arazi tahsisi vs. üzerine kurulu. Bu tarz “dindarlık”ta itiraz edene, muhalif olana karşı her türlü şenaat “ibadet şuuruyla” işleniyor. Bütün bunlara fetva verecek maharette “fakihler” de yine bu mecrada istihdam ediliyor.

Okumaya devam et

Bilginin Tatbikinde Usûl(süzlük) ve Ahlak(sızlık) Sorunu

tatbik-ilimleri-bilginin-tatbikiUsûl ve ahlak, bilginin tatbik edilebilmesi için zorunlu olan iki ana unsurdur. Bilginin -ki kendisinden neş’et eden fikir ile birlikte kurucu bir role sahiptir- usûl ve ahlak dışı tatbikatı, onu zararlı, yıkıcı, ifsat edici hale getirir. Bunun anlamı ise Hakk’ın hilafına hareket etme, bâtıla hizmet, dolayısıyla insanlıktan çıkıştır. Okumaya devam et