Ücretli “Aydınlar” ya da Gayri Millî İntelijansiya

gayri-milli-intelijansiyaCemil Meriç, intelijansiyaya “Avrupa kapitalizminin uyuz köpeği” diyordu, günümüzde bu tanımlamayı “küreselleşmenin -veya küresel kapitalizmin- uyuz köpeği” şeklinde tashih etmek gerek. Solcu-Sosyalist geçinip terör propagandası yapan “aydınlara” gelince, dün olduğu gibi bugün de ihanet-i vataniye ile meşguller ve bu hususta son derece istikrarlılar; zira bugüne kadar talepleri hiç değişmedi.   Okumaya devam et

Küreselleşme ve Kozmopolitizm – Millet-Devlet ve Milliyetçilik

küreselleşme-ve-kozmopolitizmKüresel kapitalist bir dünya devletini öngören küreselleşme, vatansızlık -bir diğer ifadeyle mekânsızlık- üzerine kurulu olduğu, yaygın yerleşik dinî-millî ve coğrafî aidiyetlerden kopuşu gerekli kıldığı için, millet-devleti dağıtmak zorunda, aksi halde istediği sonuca ulaşabilmesi mümkün değil. Okumaya devam et

Müspet İlimler Mecrasının Terki ve Medeniyetimizin Çöküşü

müspet-ilimler-islam-medeniyeti16. Yüzyıldan itibaren İslam Âlemi’nde kesif bir yobazlık baş göstermiş, Müslüman dünya vahyin belirlediği ölçüden ayrılarak akıl-nakil dengesini yitirmiş, müspet ilimleri dinî alanın dışında telakki ederek medreseden kovmuş, hatta bu alandaki faaliyetleri “boş” ve “sakıncalı” olarak nitelendirecek kadar vahim bir noktaya evrilmiştir. Okumaya devam et

“Müslüman” Piyasa Karakteri ve Piyasa Merkezli Toplum

müslüman-piyasa-karakteri-piyasa-merkezli-toplumDinin ticaret ve reklama dönüşmesiyle kapitalist modernite arasında doğrudan ilişki söz konusu. Piyasa karakteri dini tıpkı bir eşya gibi alıyor, kullanıyor, satıyor, ondan en üst düzeyde kişisel maddî çıkar elde etmek istiyor. Sürekli üretilen ve ardı arkası kesilmeyen modernist tezlerin arka planında da bu saik yatıyor. Tıpkı bilgisayar işletim sistemleri gibi belli aralıklarla piyasaya devamlı surette yeni bir ürün sürülüyor ve insanlar bu yeni ürünün tüketicisi olmaya davet ediliyor. Okumaya devam et

Pozitif Akıl – Bilgi Kaosu – Eklektizm Üçlü Kıskacında Ne Yapmalı?

pozitifakıl-bilgikaosu-eklektizmBir başka epistemolojik evrene (Batı’ya) dâhil olduğumuz sürece İslam medeniyet hamlesi başlatmamız söz konusu değildir, ancak makyajlama yoluyla “İslamî” hüviyete büründürülmüş bir uygarlık hamlesi başlatmış oluruz ki, bugün muhafazakâr modernleşme ideolojisini benimsemiş olanların yapmakta oldukları şey tam olarak budur. Okumaya devam et

İlimlerin Tasnifi ve Gazalî’nin İki Yönlü Yaklaşımı

ilimlerin-tasnifi-tekip-ve-insa-dergisiİslam nokta-i nazarından ilmin naklî-aklî şeklinde kategorize edilmesi söz konusu değildir, bu, bütünlüğü parçalayıcı bir tasniftir. Okumaya devam et

Bir Deli Sığınağı Olarak Sosyal Medya

sosyal-medya-1Küreselleşmenin en önemli ürünü sayılabilecek sosyal medya sayesinde gün gittikçe yalnızlaşan insan sonunda başını sokabileceği bir deli sığınağına sahip oldu. Okumaya devam et

İslam-Türk Kimi Neden Rahatsız Etti?

islam-türkTürkiye ruhunu kaybedeli uzun zaman oldu. “İslam-Türk’ten söz etmek ırkçılıktır, haramdır” diye sahte fetva veren sonradan türedilerin derdi haram-helal değil, herhangi bir kökleri olmadığı için İslam’ı kendi köksüzlüklerinin dayanağı yapmak istiyorlar. Cemil Meriç’in dediği gibi, tarihi yok bu sürünün. Gâvurla topyekun savaşa girsek ilk kaçacak olanlar da bunlardır. Okumaya devam et

Müslümansan Türklükten Söz Etmeyeceksin; Oldu Güzelim!

bayrak-1Ümmet olmak için hiç kimsenin kimliğinden, tarihinden, kültüründen vazgeçmesi gerekmiyor, bilakis ümmet kesrette vahdeti öngörür, tek tipçiliği değil. Elbette birileri de “Ben hiçbir şey değilim, kavmî mensubiyetim, tarihim, kültürüm vs. yok, sadece Müslümanım” deyip ne idüğü belirsiz, sonradan türedi bir “insan” türü haline gelmek isteyebilir, mübarek olsun! Okumaya devam et

İthal İslamcılık Dayatması ve Millî İslamcılık

camii-bayrak-turkAnadolulu, yerli, millî bir İslamcılığın başımızın üzerinde yeri var. Radikal İslamcılık Mısır’dan, Pakistan’dan ve bir dönem İran’dan devşirme, modern ve ithal bir yaklaşımdı ve an itibariyle başarısız olduğu ortada. Her şeyden önce bu modern yaklaşım inanç birliğini parçaladı ve kültürümüzü bozdu. Okumaya devam et

Bir Fenomen Olarak Cübbeli Ahmet Hoca

cübbeli-ahmet-hocaDini siyaset  ve ideolojiden ibaret görenlerin Cübbeli’yi anlayabilmeleri mümkün değil. Dünyaya Mısır’dan, Pakistan’dan, İran’dan devşirdiği “akılla” bakan bu kafanın her şeyden önce halka 54 farzı anlatacak, ilmihal bilgisi aktaracak, onlara “Dininize, imanınıza, vatanınıza, bayrağınıza sahip çıkın” diyecek insanlara da ihtiyaç olduğunu anlaması gerek. Okumaya devam et

Hadis Münkirleri ve Hadis Rivayetinde Edep

hadis-münkirleriBilgi eksikliği anlamında cehaleti bir noktaya kadar anlayabiliriz, ancak oryantalistlerin hangi amaçla ne yazıp çizdiklerini gayet iyi bilenlerin “İslam” adına onlarla aynı tezleri ortaya sürmeleri apaçık ihanettir, bunun ne mazereti ne de affı vardır.

Okumaya devam et

Kapitalist Modernite ya da Cemaatin Sonu

kapitalist-modernite-cemaatin-sonuBizi birey haline getirenler ocağımıza incir ağacı diktiler. Cemaat olmaktan çıktık, içtimaî ve siyasî birliğimiz parçalandı, içtimaî adalet üzerine bina edilen iktisadımız bozuldu, aynı şekilde adaletin teminatı olan hukukumuz devre dışı kaldı. Düzeltmek mümkün ama zaman alır. Okumaya devam et

Devlet Teröre Karşı Ne Yapmalı?

teröre-karşı-ne-yapılmalıTerörle mücadele uzun soluklu bir süreci gerekli kılar, bugünden yarına sonuç alamazsınız, ancak geç kalmaksızın gereken tedbirleri alarak, içtimaî, siyasî-idarî, fikrî-entelektüel, geniş kapsamlı belli bir plan dâhilinde atılacak adımlarla orta ve uzun vadede sonuç almak ve terörün önüne geçmek mümkün. Okumaya devam et

Sizinle Barışa Hayır!

terörZor oyunu bozar, hükümetin kafasına dank etmiş gibi görünüyor, bundan böyle devletin silahlı terör örgütlerine karşı son iki günde ortaya koyduğu icraattan şaşmamasını temenni edelim. İster İslamî ister laik-seküler olsun ülkenin güvenliğine kast edildiğinde devletin yapacağı budur. Okumaya devam et

Modernist Saldırı & Gelenekçi Direniş, Fikir Teknesi Yayınları’ndan Çıktı!

modernist-saldırı-gelenekçi-direniş-atilla-fikri-ergun-kitapAtilla Fikri Ergun’un son kitabı Modernist Saldırı & Gelenekçi Direniş (Tasallut Çemberi Altında Cansiperâne İslam Yazıları), Fikir Teknesi Yayınları’ndan çıktı. 224 sayfalık kitap, toplam 7 Bölüm’den oluşuyor. İşte kitapla ilgili detaylar… Okumaya devam et

Aşınmaya Uğrayan Kimlikler – Gâvurlara Benzeyen “Müslümanlar”

modern2Kapitalist modernite bütün yolları tıkadı, modern devlet ve modern yaşam vasıtasıyla nefes almamızı sağlayan bütün iç kaleleri ortadan kaldırdı. Bugün mevcut düzende rekabete katılmayan insan ya devlet memuru olmak ya özel sektörde kölelik yapmak ya da açlıktan ölmek zorunda. Okumaya devam et

İlimlerin ve Hayatın Tevhidi

islamic.philosophy9İslam Dünyası, modern dünyaya esaslı bir cevap vermek, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak ve cihanşümul bir uyanış ve medeniyet hareketi gerçekleştirmek istiyorsa, çok yönlü, çok boyutlu, ilimleri ve hayatı tevhid eden, yeterli ahlakî ve ilmî formasyona sahip, yekpare (komple) insan yetiştirmek zorunda.

Okumaya devam et

“Her Yer Ajan, Her Yer Muhbir” mi?!

ali-bulacMüslümanlar karşılıklı itham, karalama, köşeye sıkıştırma, yalnızlaştırma gibi yöntemlere başvurmak yerine oturup konuşma ve meseleleri müzakere etme yolunu tercih etmeliler. Fikrî planda her türlü sert eleştirinin yeri var, ancak belden aşağı vurmak, muarızlarını veya muhaliflerini itham ve karalama cihetine gitmek başka bir şey; bu tür yaklaşımların İslam ahlakıyla uzaktan yakından alakası yok. Okumaya devam et

Yeni Bir Dünya İçin Keşf-i Kadîm ve İrfan Mektebi

irfanmektebiKeşf-i kadîm yaparak İrfan Mektebi’ne yeniden bağlanabilirsek kendimize özgü yeni bir dünya var etmemiz mümkün. Mevcut sapma ilim, irfan ve hikmetle bertaraf edilebilir, cehd ile çürümüşlüğün üstesinden gelinebilir. Okumaya devam et

İbnelerin “Hoca” Zannedildiği Günlerde

ibnelik-lgbtiÇok değil 15-20 yıl öncesine kadar eşcinsel olduklarını söylemeye cür’et edemeyenler -ki sayıları da azdı- bugün Ramazan’da İstanbul’un göbeğinde çırılçıplak soyunup bunu ilan edebiliyorlarsa, “Eşcinsellerin hakkını hukukunu savunmak dinî görevimizdir” diyen yavşakların yüzünden. Okumaya devam et

Hikmet, İrfan, Bir de Ölüm

irfan-ve-hikmetSiyaset ve ideoloji bataklığında debelenen Müslümanlar ise meseleyi iktidar, kanun ve ceza-i müeyyide yoluyla çözebileceklerini zannede geldiler hep; oysa ruhî eğitim olmadan bunların hepsi birer hiçtir, ruh eğitiminin alınacağı yegâne yer ise İrfan Mektebi’dir. Okumaya devam et

Ramazan’a Dair Birkaç Kelâm

ramazan-hakkındaRamazan’ı eğlence vesilesi kılmak isteyen “akıl” kendi yoz kültürünü din zannediyor. Ramazan’da tüketimi teşvik eden “akıl” ise kendi maddî çıkarı için dini kullanıyor. Eğlence ve tüketim; Ramazan’ı idrak etme amacındaki Müslümanlar mıyız, yoksa kafasında yer eden bin bir gece masallarıyla halkı Müslüman olan bir ülkeye gezmeye giden Batılı turistler miyiz belli değil. Okumaya devam et

Dinî Liderlik – Bağımsız Din

dini-liderlik3Şu bir gerçek ki, şekilcilik, kurumsallaşmış (resmî) din anlayışı, servet, lüks, ihtişam ve iktidarla harmanlanmış “İslam” algısı başımıza bela oldu. Böyle devam edemeyiz, edersek helak olacağımız kesindir. Okumaya devam et

AK Partili Ergenler ve AK Parti’ye Öneriler

ak-parti-genclik1İntihar komandosu olmaya meyilli AK Partili ergenlerin kafalarını kumdan çıkarıp üzerinde etraflıca düşünmeleri gereken sorular ve AK Parti’ye öneriler… Okumaya devam et

Siyasî Dilenciliğin Reddi

secim-sonuclari-1Halk, siyasî dilenciliği, “Ümmetin maslahatı, Allah’ın rızası için oy verin” çağrılarını reddetti… AK Parti’yi 13 yıl boyunca tek başında iktidarda tutan halka “aptal ve cahil” diyenlerle, dün itibariyle tek başına iktidar olma hakkını AK Parti’nin elinden alan halkı “nankör” olarak nitelendiren kafa arasında hiçbir fark yok. Okumaya devam et

İlim-İrfan-Tefekkür Üçgeninde İslam Medeniyetinin Yedi Kurucu Kavramı

islam-medeniyeti-4Yabancı kavramlar çerçevesinde ferdî ve içtimaî hayatı İslam’a uygun biçimde tanzim, medeniyetimizi de ihya edemeyeceğimiz gibi, kendi orijinal kavramlarımızı kullanmakla da iş bitmemektedir. Zira bugün kavramları orijinal şekliyle telaffuz edenler Batı’dan aldıkları etki nedeniyle kullandıkları kavramların içini yanlış doldurmaktadırlar. Okumaya devam et

Bizim Tarafımız Belli, Siz Kendinize Mukayyet Olun!

safınız-belli-olsunBizim tarafımız belli, siz kendinize mukayyet olun. Hak ile bâtılı birbirine karıştırmayacağız, iktidar putunun önünde eğilmeyeceğiz, kirli muhalefete de asla arka çıkmayacağız! Okumaya devam et

Fırıldak Çevirmeyin!

fırıldak1Kim açın, yoksulun, zayıf bırakılmışın, gadre uğrayanın yanındaysa biz onunla beraberiz, kim de aç, yoksul, zayıf tanımaz, adaletsizlik yapar, merhametsizlik ederse onunla hiçbir ilişiğimiz yoktur. Okumaya devam et

Tarih, Ütopya ve Yedi Kurucu Kavram

islam-medeniyetiHz. Peygamber’in Medine’si sabit tarihî bir gerçek, canlı bir örnekliktir, yaşanmıştır ve herkes tarafından bilinmektedir. Buna mukabil gerek Batılı orta çağ düşünürleri tarafından hayal edilen gerek -Aydınlanma ve Sanayi Devrimi’nden bu yana- Avrupa merkezli modern disiplinler (ideolojiler) tarafından kurgulanan “yeryüzü cennetinin” herhangi bir karşılığı ya da gerçekliği yoktur; ne yaşanmıştır ne de onu gören, duyan olmuştur. Okumaya devam et

Müjde: Şeriat Korkusu Kalmadı!

seriat-korkusu-kalmadi-mi“AK Parti döneminde ‘Şeriat’ korkusu tamamen bitmiştir”, böyle söylüyor Bülent Arınç. Nasıl bitmiştir, insanlar Şeriat’ın hak olduğuna, gerekliliğine, doğruluğuna mı kani olmuştur, yoksa AK Parti’nin Şeriat’la herhangi bir alakasının olmadığına mı?! Okumaya devam et

Faizin “Bereket” Sayıldığı Günlerde

faiz-1İslam nokta-i nazarından devlet faizle iş göremez, şu veya bu ad altında kumar oynatamaz, fuhşu vergilendirip yasal hale getiremez; eğer aksi söz konusu ise, bu şekilde devlet idare etmenin hiçbir mazereti olmaz. Okumaya devam et

Yalanlar ve Şeytanî Faaliyetler Üzerine

misyonerlik-1Batı’ya eklemlenmiş, dolayısıyla onun adına iş gören “aklın” yalanları da, şeytanî faaliyetleri de bitmiyor. Allah’ın va’di haktır, birileri ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyor, hâlbuki onlar istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Okumaya devam et

Kripto Gâvurlar ve Beşinci Kol Faaliyeti

kripto-gavurlar-besinci-kol-misyonerlikOrtalık kripto gâvurlarla dolu, kimi kripto Ermeni, Yahudi vs., kimi PKK muhibbi, kimi Sosyalist yardakçısı, kimi “Anarşist Müslüman” kılığında, kimi Kur’an’ı kendine kalkan yapıyor, hakikatte ise Deist ya da Ateist. İstisnasız hepsinin içi gâvur dışı Müslüman, İslam’ın kitabını İslam’ın aleyhine kullanıyorlar, gâvurlar söz konusu oldu mu hümanist takılıyorlar, Müslümanlar söz konusu olduğunda ise kin ve nefret saçıyorlar. Okumaya devam et

“Ermeni Soykırımı” Değil, Ermeni Mezâlimi

ermeni-mezalimi-1Elinden gelse bu topraklar üzerindeki bin yıllık tarihimizin bütünü için resmî özürde bulunabilecek kadar hain bir zihniyetin mevcudiyeti söz konusu. Türk’e düşman, Kürd’e düşman, Selçuklu’ya, Osmanlı’ya düşman, bütün bu düşmanlığının asıl nedeni ise İslam’a düşman olması. Okumaya devam et

Fethe “İşgal” Diyen Din Baronu ve “Tatlı Su İslam’ı”

fetihHz. Peygamber Medine’ye tatil yapmaya gitmedi, Mekke’yi fethetmek için gitti. Ölüm döşeğinde defaatle “Üsame’nin ordusunu gönderin, Üsame’nin ordusu yola çıksın” diyen peygamberin, liberal din baronunun ve onun gibi düşünenlerin peygamberi olmadığı gün gibi aşikâr. Okumaya devam et

Adalet İçin Şeriat

justiceŞeriat Hak’tır ve Hak’tan sonra ancak dalalet vardır. Hiç kimse Allah’tan daha merhametli ve daha adil değil. Okumaya devam et

Modern İlahiyatın Safsataları   

modernist-islamModern ilahiyat, Batı’nın fikrî temellerini çökertmek, modern düşüncenin altını boşaltmak yerine reformist bir yaklaşımla Kur’an’ı asılsız şekilde tefsir ve te’vil etmeyi ve başta Sünnet-Hadis olmak üzere İslam’ın dayanaklarını ortadan kaldırmayı tercih edenlerin topluca demirledikleri liman. Okumaya devam et

Modernist İlahiyatçının Hazin Serüveni

OZTURK YASAR NURI“Kur’an’daki İslam”dan Deizm’e… Okumaya devam et

Mezhep – “Mezhepsizlik” – Sünnîlik

RAMAZAN AYININ ILK CUMA NAMAZIİslam bir dindir ve istisnasız herkes bu dini belli bir çerçevede algılamakta, içselleştirmekte ve amele dökmektedir. Bu noktada mezhep herhangi bir kişi veya topluluk nazarında dinin form kazanmasıdır ki, bu kaçınılmazdır. Din hayat içinde ancak bu şekilde tezahür eder, başka türlü olması mümkün değildir. Bu bakımdan “Ben mezhepsizim” diyenler de dâhil istisnasız herkesin itikat, ibadet, fıkıh ve amel bağlamında tutturdukları yol itibariyle mezhebi vardır ve bu da kişinin dini olmaktadır.

Okumaya devam et

İslam Medeniyet Hamlesi İçin Öneriler

islam-medeniyet-hamlesi-için-önerilerFikrî temelden hareket ettiğimizde günümüzdeki asıl sorun moderniteye endeksli düşünüyor olmamızdır. Müslüman zihin parçalanmış ve Batı uygarlığına eklemlenmiştir, modern düşünmekte, pratiklerini bu doğrultuda geliştirmekte, kurumlarını da yine bu doğrultuda ihdas etmektedir. Okumaya devam et

İslamcılığın Fikrî Mecrayı Terki

islamcılık-fikriGelinen noktada ancak entelektüel kabiliyetleri felce uğramış, yeni bir dünya kurabilecek fikrî temelden yoksun, muhafazakâr modernleşmeyi tek çıkar yol olarak gören müflis bir siyasî akımla karşı karşıya olduğumuz söylenebilecektir. Okumaya devam et

“Müceddid” İlahiyat Profesörüne Sorular

sorular-1Charlie Hebdo saldırısının ardından Atlantikçi medyada tekrar sahne alıp “İslam’da yeniliği savunduğumuz için, oryantalist çömezleri, Batı uşakları diye itham ediliyoruz!” diye ağlayan ve böylece aslında ağlarken kendini tastamam tarif etmiş olan, Allah’ın kendisine fırsat vermemesini dilediğimiz, müceddid olma iddiasında bulunan modernist ilahiyat profesörüne sorular… Okumaya devam et

Ahlaksız, Müptezel ve Satılmışsınız!

charlie-hebdo-pespaye-dergi-1Alçaklarla, çocuk katilleriyle saf tutmanın âlemi olmadığı gibi, alçaklarla saf tutanları temize çıkarmak için reel politik te’viller yapmanın da âlemi yok. Allah’a kul, Peygamber’e ümmet olalım dedik, ortanın malı, siyasetin fahişesi, dünya dengelerinin veled-i zinası değil; ölümden öte köy yok! Okumaya devam et

“Kur’an İslam’ı” Projesi ve Âlimlere “Ruhban” Diyen Modernist

okumus-cahil-1“Kur’an İslam’ı” tekfirci/Haricî bir yaklaşım, Sünnet’e bağlı Müslümanları tekfir etmeye yönelik geliştirilmiş bir proje, sâliklerinin her şeye “şirk” ve “küfür” demelerinin asıl sebebi bu. Söz konusu yaklaşım tam olarak Nübüvvet’e yönelik imha, Hz. Peygamber’e yönelik suikast girişimi. Okumaya devam et

İslamofobi ve Batı’nın Açmazları

islamofobiTarihin akışı içerisinde Batı’nın diğer dinler, kültürler ve medeniyetler karşısındaki hâkim yaklaşımı “öteki”ne yaşam hakkı tanımamak olmuştur… Asıl sorun ise, hemen her alanda tıkanan Batı’nın özellikle dinî ve kültürel planda İslam’a karşı koyacak malzemeden yoksun olmasıdır. Okumaya devam et

Bilgi, Düşünce ve Modern Dinî Yaklaşımlar

ilim-hikmet-1İslamî gelenekte bilgi ve düşünce şan-şöhret elde etme vasıtası ve ticarî meta olarak değil Hakk’a ve halka hizmet vasıtası olarak görüldü ve bu amaçla kullanıldı, bu nedenle ilim-hikmet -veya ilim-irfan- ehli hep mütevazı ola geldi.

Okumaya devam et

Uydurulan Din: “Kur’an İslam’ı”

uydurulan-din-kuran-islamı-1Ümmet vahyin nasıl yaşanacağını, hayatın her alanında nasıl tatbik edileceğini Resul’den öğrene gelmiştir, Resul’ü devre dışı bırakan her türlü yaklaşım İslam nokta-i nazarından merduddur. Okumaya devam et

Modern Müslüman, Modern İlahiyat, Modern Dünya

modern-ilahiyat-2Modern ilahiyat dinin hükümlerini “çöl fıkhı” olarak takdim etti, modern Müslüman süreç içinde “Artık zaman değişti, modern dünyada yaşıyoruz, çağa ayak uydurmamız lazım” diye düşünmeye başladı, böylece zihnen çözüldü, “yüklerini” sırtından attı ve “modern” oldu. Okumaya devam et