21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar (9)

21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar (9)

Yalnızlığın bittiği yerde panayır başlar ve panayırın başladığı yerde büyük artistlerin gürültüsü ve zehirli sineklerin vızıltısı başlar, diyor Nietzsche. Panayıra katılmamakta, pazara dâhil olmamakta, büyük artistlere kıymet vermemekte, zehirli sineklerin vızıltısına kulak tıkamakta ısrarlıyım. Devam ediyor, Dünyada en iyi şeyler bile kıymetsizdir, bir göstereni olmazsa. Halk bu göstericilere büyük adam der. Elimde gösterilecek herhangi bir şey yok, birilerine bir şeyler göstermeye niyetli de değilim, halkın gözünde “büyük adam” olarak nitelendirilmeye heves etmedim hiç. Devam ediyor, Halk büyükten pek anlamaz, yani yaratıcılıktan. Ama büyük davaların bütün göstericilerinden ve artistlerinden zevk alır. Dünya, yeni değerler yaratanların etrafında döner. Görünmeden döner. Oysa halk ve şöhret artistlerin etrafında döner. Şarkı sözleri geliyor aklıma, yol bir garip, yolcu bir garip, dönüyor dünya, o da bir garip… Okumaya devam et

Reklamlar

21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar (8)

21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar (8)

Osuruk Meyhanesinde yaşamak zor, koku dayanılmaz, osuruktan gündemin osuruktan meseleleri can sıkıcı, iç karartıcı olduğu gibi, hızına yetişmek de mümkün değil, ha bire osuruk. Bu nedenle gündem dışı fikrî meseleler üzerine eğilmekte yarar görüyorum. Osuruk Meyhanesinde Notlar’ın bu bölümünde kültür, akıl, devlet, adalet, düzen ve toplum gibi meselelere dair notlarım var. Jurnal’imi genişletiyorum, evet. Okumaya devam et

21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar (7)

21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar (7)

Örgütlü cehaletle başa çıkmak zordur, sinirleriniz bozulur, yıpranırsınız, tahammül eşiğiniz düşer. Mesela ahlakî zafiyet yaşayan, tarih bilmeyen, felsefî meselelerden anlamayan, kültürsüz, sanat anlayışı sıfır olan sonradan görme insancıkların “küçük dağları biz yarattık” havasına girmeleri beni sinir hastası yaptı. Özellikle bazılarına kamuya açık bir biçimde gün yüzü görmemiş küfürlerle dümdüz sövmek istiyorum, bazılarını ise dövmek. Size de böyle olmuyor mu bazen? İnsan her şeyi içine atmamalı Nebahat! Okumaya devam et

21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar (6)

21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar (6)

Osuruk Meyhanesinin kokusu mu biter, adı üzerinde Osuruk Meyhanesi. Bu bölümü, artık kokusundan baygınlık geçirecek hale geldiğimiz futbol meselesine ayırıyorum. İki başlık altında ikişer paragraflık sözüm var, kısa ve öz.   Okumaya devam et

21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar (5)

21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar (5)

“Fenomen” kelimesi zihinleri işgal etti, Yunancadan Fransızcaya geçmiş, “idrak ve imkân sınırlarının içine girdiği kadarıyla varlık” anlamında. TDK maharetini göstererek kelimeyi “görüngü” olarak karşıladı, müthiş entelektüel bir kelime. Dolayısıyla “sosyal medya fenomeni”, “kamusal yayın ve iletişim araçları görüngüsü” oluyor bu durumda, gülücük! Bir de felsefî olarak “fenomenizm” var, yani “görüngücülük”, gerçeğin sadece fenomenlerde aranması gerektiğini, bunun dışında ayrıca varlık alanı bulunmadığını savunan bir görüş, bir bakıma zahirîlik anlamına geliyor. Yorum hakkımızı kullanarak kendi alanımızla ilişkilendirecek olursak, medyada ya da sosyal medyada fenomen değilseniz yoksunuz, varlık alanının dışındasınız, yaşamıyorsunuz ya da biraz esneterek “görüngü” olduğunuz kadar varsınız diyelim, yani popülerlikle alakalı bir durum bu. Dolayısıyla çoğunuz yaşamıyorsunuz aslında, haberiniz olsun, zira “görüngü” değilsiniz, görünüyorsanız da toplumun geneli bundan habersiz, mübarek nurunuz topluma ulaşmıyor yani. Görüngümsün Nebahat! Okumaya devam et

21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar (4)

21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar (4)

İnsan her şeyi söyler, yaptıkları söylediklerinin sağlamasıdır, bu nedenle çok basit bir kural olarak lafa değil icraata bakılır. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük zehir taciri Escobar, “Ben çiçek ihracatı yapan iyi kalpli ve dürüst bir adamım” diyordu mesela, eğer Escobar çiçek ihracatı yapan iyi kalpli ve dürüst bir adam idi ise Türkiye’nin de Irak’ın kuzeyinde Barzo’yu asıp kesmesi mümkündür, neden olmasın, ben de Dünya Bilim İnsanları Derneği Başkanıyım, sıkıntı yok yani. Dernek üyeleri aidatlarını ödedi mi Nebahat!? Okumaya devam et

21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar (3)

21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar (3)

Günün anlam ve önemine binaen tek bir konuya odaklanmakta fayda var. Irak’ın kuzeyindeki referanduma ilişkin notlarım aşağıdadır. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana hoparlör dayasan az!  Okumaya devam et

21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar (2)

21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar (2)

Etrafımı kalabalıklaştırma eğiliminde değilim, bilakis saf nitelik arayışındayım ve bu yüzden de gerek reel hayatta gerekse sosyal medyada çevrem her zaman sınırlı oldu. Yani… Yani yazıp konuşurken birilerini memnun etmek gibi bir amacım yok, istifade etmek isteyen etsin, eleştiri ve katkı sunmak isteyen sunsun, beğenmeyen varsa takip etmesin, okumasın, nasibini aramak için kendi meşrebine uygun mecralara yönelsin. İşimize bakalım Nebahat. Okumaya devam et

21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar

21. Yüzyılda Osuruk Meyhanesinden Notlar

Peşinen belirtmiş olayım, yazdıklarımın fikrî, içtimaî ve saire herhangi bir açıdan sorumluluk alma düşüncesiyle uzaktan yakından alakası yoktur. Sorumluluk, kıymetli ilim ve fikir adamlarımız çok severler bu kelimeyi, sorumlu olmak, sorumluluk almak, dinî sorumluluk, ahlakî sorumluluk, millî sorumluluk, içtimaî sorumluluk, hakka şahitlik sorumluluğumuz, uyarı ve ıslah sorumluluğumuz, zulümle mücadele sorumluluğumuz ve saire, kendi kendilerine güzel roller biçer, müthiş sorumluluklar yüklenirler. Benim ise hiç işim olmaz, bireysel olarak Allah’a ve evlâd-ı iyâlime karşı sorumluluklarım var, asgari ölçüde bunları yerine getirmekle yükümlüyüm, o kadar. Allah’a karşı her zaman mahcubum, bunu baştan kabul ederim, haddimi bilirim yani. Bunun dışında sorumluluk falan tanımıyorum, içtimaî (sosyal/toplumsal) olanıyla hiç işim olmaz, hele bu belasını arayıp bulmuş, toplama takım mahiyetindeki topluma karşı hiçbir sorumluluk yüklenmem, kılımı bile kıpırdatmam. Dinî yüceltin, millî değerleri koruyun, vatanı kurtarın, toplumu ıslah edin kıymetli ilim ve fikir adamları, işiniz bitince bana haber verirsiniz. Nerede çay içelim Nebahat? Okumaya devam et

… Ve İsrail Yıkılmalıdır! (10)

… Ve İsrail Yıkılmalıdır! (10)

Yazarak kendimi gerçekleştirdim, bunun için yazdım, dönem dönem meselelere farklı açılardan bakarak fikirlerimi ortaya koydum, zihnimde ne varsa “kim ne der” diye düşünmeden ortaya döktüm, bu yüzden yazdığım hiçbir yazıyı arşivden çıkarmadım, “o benim için o günün doğrusuydu” diye düşündüm hep. Kanaatimce “el âlem ne der” putu kırılmalı ve İsrail yıkılmalıdır! Okumaya devam et

… Ve İsrail Yıkılmalıdır! (9)

… Ve İsrail Yıkılmalıdır! (9)

İdealist söylemleri terk edeli uzun zaman oldu, öncelikle Allah’ın emaneti olan evlâd-ı iyâlime karşı sorumluyum, onun için öncelikle çalışmak, geçimlerini temin etmek zorundayım ve bunun da dünyaya bağlanmakla falan uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. İdeolojik çevrelerde birtakım ilim ve fikir adamlarının bunu zemmetmeleri herkesi kendileri gibi rahat zannetmelerinden kaynaklanır, bir kısmı hiç çalışmamıştır, bir kısmının da çeşitli cihetlerden geliri vardır. Yani yerim sizin idealizminizi! Ben içinde bulunduğum şartlar itibariyle sözümü söylüyor, yazımı yazıyorum, bunu da kendim için yapıyorum, başkaları yola gelsin, âleme nizam vereyim falan diye değil, gerisi de beni hiç alakadar etmez. Kıymetli ilim ve fikir adamlarımız “İslam davası uğrunda kılıç sallamaya”, “vatanı kurtarmaya” devam edebilirler. Ülke bölünür, işgale falan uğrarsa kendi üzerime düşeni yaparım, Irak’ta, Afganistan’da, Suriye’de olduğu gibi başımıza bombalar yağmaya başlarsa, sokakta işgalci askerler görürsem Sütçü İmam misali Editör İmam olmaya adayım, bu kadar. Şimdi idealizminizi de alıp çekilebilirsiniz, güle güle, uğurlar olsun, yaylanın, hasta etmeyin adamı. Kanaatimce insan herkesi kendi gibi rahat zannetmemeli ve İsrail yıkılmalıdır! Okumaya devam et

… Ve İsrail Yıkılmalıdır! (8)

… Ve İsrail Yıkılmalıdır! (8)

Din satmıyoruz, ideoloji pazarlamıyoruz, politik ve entelektüel porno çevirmiyoruz, anlaşılmaz olmak gibi entel fahişeliklerle de işimiz yok, yaptığımız şey hayata dair üzeri örtülen meseleleri elimizden geldiğince açık konuşmaktan ibaret. Kim ne düşünür, bana ne, benim sorunum değil, düşündüğümü söylüyorum, söyleyemeyenler düşünsün. Yazarlar genellikle yanlış anlaşılma endişesi taşırlar, bir zamanlar bizim de aynı endişeyi taşımışlığımız, bu nedenle “Yanlış anlaşılmaya yol açmamak için…” diye başlayan cümleler kurmuşluğumuz vardır, uzun zamandır bu endişeyi de taşımıyorum. Ben benim, olduğum gibiyim, kendime olmadık roller biçmediğim gibi yalandan tarihî bir misyon da yüklenmiyorum. İnsanlar kandırılmayı seviyorlar, işin içine din katınca daha da hoşlarına gidiyor, durum böyle diye bizim de aynı yolu takip etmemiz gerekmiyor. Neticede kendimizden sorumluyuz, hayat benim hayatım, imtihan benim imtihanım, duygu benim, düşünce benim, tercihler bana ait, insanlar katılır ya da katılmaz, milleti memnun etme memuru değilim ve bütün bunları özgürlük olarak nitelendiriyorum. Kanaatimce insan kendisi olmalı ve İsrail yıkılmalıdır! Okumaya devam et

… Ve İsrail Yıkılmalıdır! (7)

… Ve İsrail Yıkılmalıdır! (7)

Bir zamanlar her İslamcı yazar gibi ben de “görev” telakkisiyle yazıyordum, bu kendi kendimize uydurduğumuz bir şeydi, peygamberlerden çalınan bir roldü, aslında görev falan yoktu, üzerinde bulunduğumuz yol bize göre doğruydu sadece, ideolojik, katı ve acımasızdı, yolda kendimizi kaybetmiştik. Sonra kendime gelip, kendimi gerçekleştirmek üzere yazmaya karar verdim ve işte şimdi gerçekten yazıyorum. Kanaatimce insan doğal olmalı ve İsrail yıkılmalıdır! Okumaya devam et

… Ve İsrail Yıkılmalıdır! (6)

… Ve İsrail Yıkılmalıdır! (6)

En iyi söven millet biziz, sövgü literatürümüz oldukça geniş lakin estetik açıdan biraz problemliyiz, daha çok kaba sövüyoruz, bu arada estetiğin yanı sıra işin içine felsefe de katılması gerektiğini özellikle belirtmeliyim. Bununla birlikte hemen her konuda olduğu gibi sövgü konusunda da ikiyüzlülük yapıldığına şahit oluyoruz, millet, ağzı çok temizmiş, hiç sövgü bilmezmiş gibi “aaa ne ayıp” diye yalan yere ahlak gösterisi yapıyor. Şurada el âlem ne der diye düşünmeden birçok insanın aklından geçeni, tek başına kaldığında ağzından çıkanı açıkça söylüyoruz diye rahatsız olan varsa kusura bakmasın. Kanaatimce orospuya orospu, pezevenge pezevenk, ibneye ibne demenin erdemli bir davranış olduğundan şüphe edilmemeli ve İsrail yıkılmalıdır! Okumaya devam et

… Ve İsrail Yıkılmalıdır! (5)

… Ve İsrail Yıkılmalıdır! (5)

Karikatür dahi İsrail’i korkutmaya yetmiştir, bu nedenle Filistinli karikatürist Naci el-Ali’yi öldürdüler. el-Ali, İsrail karşıtı bir karakter meydana getirdi ve bunu yaygınlaştırdı, Hanzala, İsrail’in korkulu rüyası oldu. Bundan alınacak ders, insanın elindeki imkânı doğru kullanması gerektiğidir. el-Ali, karikatüristti, çizgiler ya da çizim onun elindeki yegâne imkândı, hedefi doğru belirledi ve sonuç aldı. İmkânlar çeşitlidir, örneğin bazılarının elinde notalar vardır, bazılarının elinde fotoğraf makinesi ya da kamera, benim elimdeki yegâne imkân ise kelimeler, yöneldiğim hedefin boyutu, çapı ya da büyüklüğü önemli değil, önemli olan o hedefe yönelmek, gerisi Allah’ın takdirine kalmış. Cato, Kartaca’nın yıkıldığını görmüştü, biz İsrail’in yıkıldığını görür müyüz bilinmez lakin biz görelim ya da görmeyelim Hanzala’nın yüzünü dönmesi için İsrail yıkılmalıdır! Okumaya devam et

… Ve İsrail Yıkılmalıdır! (4)

… Ve İsrail Yıkılmalıdır! (4)

Türkiye’de entelektüel tarz tekdüzedir, ruhsuzdur, kuru bilgi, düz yorum ya da fikir beyanı içerir. İşin içine biraz sövgü edebiyatı, biraz hareketlilik, dolayısıyla protest bir yaklaşım katmak gerektiğini düşünerek, Romalı devlet adamı Cato’dan mülhem “… Ve İsrail yıkılmalıdır” mottosunu devreye soktum. Söylemek önemlidir, birileri söyler, birileri yapar, bazı şeyleri zihinlere kazımak gerekir. Cato, politikadan, tarımdan, sanattan, çeşitli konulardan bahseder, sonunda “… Ve Kartaca yıkılmalıdır” diyerek bitirirdi, zira jeo-politik yasalar gereği Roma ile Kartaca’nın bir arada yaşaması mümkün değildi. Aynı durum bizim için de geçerlidir, işin tabiatı icabı nihai olarak ya Müslümanlar var olacak ya da İsrail. Evet, işlerin edebiyatla hallolmayacağı, aslolanın amel olduğu unutulmamalı ve İsrail yıkılmalıdır! Okumaya devam et

… Ve İsrail Yıkılmalıdır! (3)

… Ve İsrail Yıkılmalıdır! (3)

Yazmakla başkalarını değil kendimi ıslah etmeyi amaçladım, kendimi ikna etmeyi, kendimi gerçekleştirmeyi. Birtakım fikirlerimden rücû ettiğim zaman bunu gerekçeli olarak beyan etmeyi hem nefsimi hem de insanları aldatmış olmamak için görev bildim. Fikrî açıdan 10 yıl önce olduğum yerde değilim, 6 ay sonra bugün durduğum yerde olacağımın garantisi de yok. Fikir tabiatı icabı tekâmül etmek zorunda olduğu için hiç arşiv silmedim, bugüne kadar yazdıklarımın hepsini meselelere farklı açılardan bakılarak kaleme alınmış yazı ve kitaplar olarak görürüm, benim için hepsi değerlidir, fikir yolculuğumu, düşünce dünyamın gelişimini belgelerler. Yarın başka bir şeyin doğru olduğuna kanaat getirirsem açıkça söylerim, kimin ne düşüneceği hiç umurumda olmaz. Sabit fikir erdem değildir, düşünce dünyaları farklı bir şekil aldığı halde “eskiden de aynı çizgideydim” ayağına yatanlar ise ahlaksızdır. Bu arada, geçerken söyleyeyim, hakiki mânâda bir fikir adamından bahsedilecekse anılacak ilk isim Cemil Meriç olmalı ve İsrail yıkılmalıdır! Okumaya devam et

… Ve İsrail Yıkılmalıdır! (2)

… Ve İsrail Yıkılmalıdır (2)

Bazıları cehaletle kazanır bazıları ise faziletle kaybeder, cehaletle kazanan hakikatte kaybetmiş, faziletle kaybeden ise hakikatte kazanmıştır ama insanların çoğu bilmez, zira çoğunluk görünen sonuca bakar. Dünyevî sonuç bakımından cehalet yoluyla kaybedenler, fazilet yoluyla kazananlar da olur ama istisnadır, bu ara sıra vuku bulur, dünyada adalet yoktur çünkü. Bu arada, geçerken söyleyeyim, ölenin arkasından salya sümük ağlayıp, yaşayanı umursamayan sahtekârların cibiliyetine tükürülmeli ve İsrail yıkılmalıdır! Okumaya devam et

… Ve İsrail Yıkılmalıdır!

… Ve İsrail Yıkılmalıdır!

Bu kısmen bir sövgü yazısıdır! Bu kadar şerefsiz varken bizim sövmemiz mi hata!? Kalpazan dindarların çakma ahlakına aldanılmamalı ve İsrail yıkılmalıdır! Sövmek, insanî, siyasî ve sanatsal bir eylemdir. Zulme karşı tepki mahiyetinde bir sövgü edebiyatı meydana getirme konusu ihmal edilmemeli ve İsrail yıkılmalıdır! Okumaya devam et

Kalpazan Dindarlar

Kalpazan Dindarlar

Her gün yaşadığımız bir dünya rezalet hakkında yorum yapmak, insanın kendini vatan ve millet yahut bir başka açıdan ülke ve toplum adı altında içine düştüğümüz bu gayya kuyusunda olup bitenlere ilişkin bir şeyler söylemeye mecbur hissetmesi can sıkıcı, söylenenlerin hiçbir karşılığı yok, kahir ekseriyet cürüm işlemekte hiçbir beis görmüyor. Okumaya devam et

Tanrı İmalinin Tarihine Giriş

Tanrı İmalinin Tarihine Giriş

Boş bir kâğıt yahut tuval üzerine resim yapan kişi, kullandığı malzeme üzerinde istediği her şeyi yapabilir, istediği rengi, tonlamaları ve figürleri kullanır, istediği betimlemeyi yapar, kullanmaya karar verdiği figürleri kâğıda yahut tuvale istediği gibi yerleştirir. Bir ahşap oymacısı sıfırdan bir desen tasarlayıp bunu ahşap malzeme üzerine oyarken istediği gibi tasarrufta bulunur, eserini dilediği gibi meydana getirir. Bir heykeltıraş elindeki malzemeyi uygun gördüğü tarzda biçimlendirerek eserini ortaya çıkarır. Örnekler böyle uzar gider… Bu örnekleri neden verdik? İnsanın zihninde Tanrı imal etmesi tam da böyle bir şey olduğu için! Okumaya devam et

Bedavacı Müslümanların Trajedisi Bitecek mi? Anadolu Reayası İflah Olacak mı?

Bedavacı Müslümanların Trajedisi Bitecek mi? Anadolu Reayası İflah Olacak mı?

Tarihçiler çoğunlukla zalimlerin zorbaların yardakçısıdır, zira genel olarak tarih güçlüden yana yazılır, yorumlanır ve bu şekilde anlatılır. Cinayet ve katliamların meşrulaştırıldığı tarih yazımı ya da anlatımı doğrudan bu bahse girer. Hâkim algı siyasî tarih üzerine kuruludur, sanat ve düşünce tarihi geri plandadır. Türklerin tarih anlayışı da büyük ölçüde sefer-zafer-bozgun üzerine kuruludur, ancak felsefe, bilim ve sanatla desteklenmeyen kılıç iş görmez olunca elimizde sadece bozgunlar kaldı ve “büyülü” tarihin sonu da gelmiş oldu. Bağımsız akıl, mantık, felsefe, bilim, sanayi, teknoloji, bütün bunlar toplandı ve İslam Âlemi’nin üzerinden silindir gibi geçti. Zavallı Müslümanlar ise akılları çalışmadığı için bunlara sövmekle meşgul oldular, üretemiyor, geliştiremiyorlar, son çare inkâr ve sövgü. Nuh tufanı gibi bir felaket bekleyen, en azından ortaçağa dönüp, kılıç kalkanla savaşmayı, orayı burayı talan etmeyi arzu eden bedavacı Müslümanların trajedisi hiç bitmeyecek. Okumaya devam et

Mevcut “Din” Telakkisi Ateizm ve Deizmin Önünü Açarken

Mevcut “Din” Telakkisi Ateizm ve Deizmin Önünü Açarken

Türkiye zannedildiği gibi yüzde 99’u Müslüman olan bir ülke değil, bir. Ateist ve Deist sayısında önemli artış var, iki. Saçma sapan fetvalar, akılsızlık üzerine kurulu, para, lüks, ihtişamdan yana kafadan gayrimüsellah “din” anlayışı devam ettiği sürece bugün çok fazla hissedilmeyen, somut sonuçları henüz tam anlamıyla kendi göstermemiş olan gelişmeler ileride başımıza çok daha ciddi sıkıntılar açacak, üç. Özellikle tarihte geriye doğru çalışan kafadan kurtulup, ileriye doğru bir şeyler söylemek, dinî düşünceyi ileriye doğru kurmak gerekiyor. Okumaya devam et

“Din” Diye Önümüze Sürülen

“Din” Diye Önümüze Sürülen

Kuru kuruya böbürlenmenin, boş yere gurura kapılmanın tavan yaptığı, gelişigüzel seçilmiş, rastgele kullanılan içi boş sloganların dillerden düşmediği zor zamanlardayız. Müslümanlar modern dünyada dünya çapında felsefî eser mi verdi, bilim mi üretti, sanat eseri mi ortaya koydu, ne yaptı? Cevabı kocaman bir hiç olan bu soru can yakıcıdır. Rezil kepaze durumuna düşmüş 1,5 milyarlık yığının yaşadığımız çağa söyleyecek ne sözü var, dünya Müslümanlardan ne öğrensin? Kendileriyle yüzleşemeyen insan topluluklarının tarihle -üstelik tarih içindeki diğer seçenekleri hiç düşünmeden- övünmeleri mirasyedilik bahsine dahi girmez, zira o miras tükeneli uzun zaman oldu; buna sadece eldeki kalıntıların üzerinde tepinmek denir. Okumaya devam et

Ultra Modernistlere Gün Doğdu

Ultra Modernistlere Gün Doğdu

Dinî düşünce bundan sonra nasıl bir seyir takip edecek, dinî anlayış ya da algının bundan sonra gideceği yahut evrileceği nokta neresi? Bu sorunun cevabı önemli, zira bu konuda yaşanacak olan gelişmeler geleceğimizi şekillendirecek. Gelenek bugüne kadar kuvvetli bir direnç gösterdi, zaman zaman doğru argümanlar kullanarak kendini iyi savundu, ancak öte yandan pratikte yaşananlar nedeniyle modern dinî düşünce karşısında ciddi kayıplara da uğradı.   Okumaya devam et

İnsan Akıllı Bir Varlık mıdır? – İnsanlık Tarihinin Özeti

İnsan Akıllı Bir Varlık mıdır? – İnsanlık Tarihinin Özeti

İnsanın akıllı bir varlık olduğu yalnızca bir şayiadan ibarettir, yeryüzünde insan kadar psikopat bir varlık yoktur. Aslında genele bakıldığında, antik filozofların ve modern Batılı düşünürlerin yaptığı, bizim kızdığımız insan tanımı yanlış sayılmaz, “politik hayvan”, “alet yapan hayvan”, “düşünen hayvan”, “öğrenen hayvan” (Doğulu düşünür Konfüçyüs’ün tanımı), “araştıran hayvan”, “toplumsal hayvan”, “teori kuran hayvan”, “tutarsız hayvan”, “her şeye alışan hayvan”, “tartışan hayvan”, “deneyen hayvan”, “çıkarını düşünen hayvan”, “konuşan hayvan” ve saire… Bu tanımlardan bazıları İslam düşünce geleneğinde de yer bulmuştur, örneğin “hayvan-ı natık/konuşan hayvan” gibi (Farabi’nin tanımı). İbn-i Haldun da insanı “toplumsal hayvan” olarak nitelendirir. Okumaya devam et

Galiba Sadece Anlaşamadığımız Konusunda Anlaşacağız; Galiba Değil Kesin!

Galiba Sadece Anlaşamadığımız Konusu Üzerinde Anlaşacağız; Galiba Değil Kesin!

İnsanların eli iş tutsun, millet evine ekmek götürsün, çoluğu çocuğuyla huzur içinde yaşasın, Cumhuriyet’e sahip çıkın, teröre zemin hazırlayan unsurları ortadan kaldırın, üretim iktisadına geçin, eğitimi ve ülke savunmasını güçlendirin, insanlar söylesin, konuşsun, siz o koltuklarda oturmaya devam edin, yeter ki adil olun. Osmanlıcılık, İslamcılık, “200 yıllık hesaplaşma”, “100 yıllık parantez”, karışık ideolojiler ve saire, bu şekilde olmayacağı, olamayacağı açıktır. Osmanlı modernleşmeyi geç ve yanlış anladı, daha çok şekil-şemail üzerinden hareket etti lakin en azından yetiştirdiği kadrolarla Cumhuriyet için yeterli zemini hazırladı. Örneğin Abdülhamid’in kurduğu modern okullar, modern Avrupa üniversiteleri tarzındaki Dârülfünûn’u -ki 1933’te İstanbul Üniversitesi oldu- tekrar açması, kız okullarını kurması ve saire, hepsi buna hizmet etti.

Okumaya devam et

Meyhane Düzeni Kurabilseydik Yine İyiydi

Meyhane Düzeni Kurabilseydik Yine İyiydi

İnsanlık neler gördü, tarih gelgitlerle dolu, bâkî olan Allah. Şurada tarıma geçeli henüz 9 bin yıl oldu, Museviliğin, Hristiyanlığın ve İslam’ın tarihi henüz yeni, hepsi 4 bin yıl, imparatorluklar yıkıldı, medeniyetler çöktü, krallar, sultanlar göçtü bu âlemden. Bazen kötü tecrübeler yaşamak, kazanılanları kaybetmek, felaketlerle yüz yüze gelmek lazım ki bazı şeylerin değeri anlaşılsın. Türkler nice devletler yıkıp nice devletler kurdular, Fransa’da Cumhuriyet beş kez kuruldu, örnekleri sıralamaya kalkarsak yer yetmez, dolayısıyla umutsuzluğa kapılmamak icap eder. Okumaya devam et

Tasavvurların Çatışması

Tasavvurların Çatışması

İnsanlık tarih içinde Allah’ı kendi işine geldiği gibi konuşturdu, Yahudiler, Hristiyanlar ve ne yazık ki Müslümanlar Allah Kelâmı’nın kendi işlerine gelen yanını öne çıkarırlarken işlerine gelmeyen yanını gündemden düşürerek örttüler. Tevrat ve İncil doğrudan metinleri üzerinde oynanmak suretiyle, Kur’an ise asılsız tefsir ve te’villerle (anlamı çarpıtılarak) tahrif edildi. Allah -bir kavram olarak- her çağda insan zihninde evrim geçirdi. Hakikat bugün hiç kimsenin 14 yahut 5 asır önceki Allah’a iman etmediğidir. Zengin ile fakirin, hâkim ile mahkûmun, zalim ile mazlumun, zorba ile merhametlinin Allah’ı farklı konuşur. Allah tasavvurları coğrafyaya, zamana, düzene, konjonktüre göre değişir. Bugün vaziyete kapitalist Allah tasavvuru hâkimdir, yarın -duruma göre- karşımıza nasıl bir Allah çıkar bilinmez. Okumaya devam et

Firavun, Karun, Samiri, Hepsi Müslüman Oldular!

Firavun, Karun, Samiri, Hepsi Müslüman Oldular!

İslam’ın dünyaya yaydığı adalet, asırlar önce suret-i haktan görünen birkaç münafık muhterisin menfaatine kurban gitti. O adaleti çölün ortasında gömüldüğü yerden çıkaracak adamlar bugün ne yazık ki yok, an itibariyle layık olduğumuz sahte adalet ise kapitalist! Okumaya devam et

Tarih Bizi Ne Kadar Daha Sırtında Taşıyacak?

Tarih Bizi Ne Kadar Daha Sırtında Taşıyacak?

Müslümanlar eleştiriyi kabul etmedikleri ve kendi öz eleştirilerini yapmadıkları sürece şikâyetçi oldukları mevcut durumdan kurtulamayacaklar; hem içinde bulundukları durumdan şikâyetçiler hem de kendilerine yaptıkları bir dizi hatayı gösteren eleştirileri kabul etmiyorlar, öz eleştiriyle zaten işleri yok, ya da aslında içinde bulundukları durumdan şikâyetleri yok, rol yapıyorlar. Okumaya devam et

Allahu Ekber mi, Haleluya mı?

kuresellesme

Allahu Ekber mi, Haleluya mı?

İnsan için yaptığı işlerin sürdürülebilirliği önemlidir, örneğin ana-babalar ailelerinin, tüccarlar ticaretlerinin, devlet adamları devletin devamını sağlamak, mümkünse bunları genişletmek isterler. Herhangi bir şey sürdürülebilirliği kalmadığında sona erer, bu aile, ticaret, düşünce akımı, devlet, medeniyet yahut herhangi başka bir şey olabilir, fark etmez. İslamî dünya düzeni, Müslümanlar devamını sağlayamadıkları, devamını sağlayabilecekleri bir akla sahip olmadıkları, dolayısıyla o günkü haliyle sürdürülebilirliği kalmadığı için sona erdi ve yerini yeni dünya düzenine bıraktı. Bu yeni dünya düzenine kapitalizm diyoruz. Kapitalistlerin aklı -ki burada kapitalist akılla kuru hesapçı aklı kastediyoruz- yeni dünya düzeninin devamını sağlamaya elverişli. Bu sayede -sürekli çökeceğinden bahsedilen- kapitalizm yaşadığı her krizden kendini yenileyerek çıktı. Müslümanların kendilerini yenileyebilecek aklı yoktu ve hâlâ da yok, maalesef.  Okumaya devam et

Serbest Piyasa Dini ve Zavallı Biçareler

Serbest Piyasa Dini ve Zavallı Biçareler

Serbest piyasa dini vahye dayalı geleneksel dinleri dönüştürdü, bir başka açıdan vahye dayalı geleneksel dinlerin mensupları kendilerini, dolayısıyla dinlerini serbest piyasa dinine uydurdular. Bugün dünya Müslümanlarının büyük çoğunluğu tıpkı diğer insanlar gibi serbest piyasa dininin gereklerini yerine getiriyor, diğer yandan Allah’ın dininin bağlıları oldukları yalanını söylüyor. Okumaya devam et

Yasalar Neden Var?

yasa

Yasalar Neden Var?

İnsan toplulukları, milletler, devletler kendilerini birtakım kurgularla ayakta tutarlar. Yani önce bir hikâye kurgulayacaksınız ve insanlar bu hikâye etrafında bir araya gelecekler. Kurguya olan inanç bittiğinde devlet dâhil bütün kurumsal yapıların işi biter. Tarih de bundan ibarettir, farklı kurgular etrafında bir araya gelen insan topluluklarının, milletlerin, devletlerin mücadelesi. Peki, hangi kurguda ne kadar hakikat payı var? Yüzde doksanının yalan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Okumaya devam et

Mitolojik Anlatılar – İslam Mitoloji midir?

din-mitoloji-mi

Mitolojik Anlatılarİslam Mitoloji midir?

“Ay’da ezan sesi duydu, Müslüman oldu”, “Uzaydan -dünyanın diğer yerleri karanlık olduğu halde- Mekke ve Medine’yi ışıl ışıl görünce Müslüman oldu” ve saire… Bu ve benzeri söylentiler bize Türkiye’de dindarlığın nasıl dar bir alana hapsedildiği, sığlığı ve uğradığı seviye kaybı hakkında belli bir fikir verebilir. “Elektriği görüyor musun, görmüyorsun ama var değil mi, işte Allah’ın varlığı da böyle” gibi, iki paralık değeri olmayan sözde “delâil” ile Yaratıcı’nın varlığını ve birliğini ispat etmeye cür’et eden “aklın”, teneke madalyayla ödüllendirilmesi gerektiğine ise şüphe yoktur. Bunlar İslam’ı yüceltmez, aksine çok ayıp şeylerdir, ilkokul çocuklarının zekâ seviyesine bile hitap etmez, dahası aklı başında hiç kimsenin böyle bir “imana” ihtiyacı olmaz. Okumaya devam et

İslam’ın Yarattığı Kültür Nerede?

islam-kulturu

İslam’ın Yarattığı Kültür Nerede?

Politik pornoya taraftar değilim, eyyamcılık da benim tarzım değil. Eyyamcı günü kurtarır, olumlu mânâda geleceğe bırakacağı bir miras olmaz, kendi zamanının problemlerini halının altına süpürür, kendince “kurtardığı” günden kalan pislikleri kendisinden sonraki nesillere devreder, ne yazık ki bizim milletimiz eyyamcıdır. Okumaya devam et

İslam Âlemi’nin Ocağına Kim İncir Dikti?

islam-dusunce-tarihi

İslam Âlemi’nin Ocağına Kim İncir Dikti?

İslam düşünce tarihi üzerinde kafa yormak, bugün yaşanan sorunlara temel teşkil eden kırılma noktalarını, kopuşları, doğru bilinen yanlışları, düşünce geleneğinde meydana gelen, içtimaî, kültürel ve siyasî hayata etki eden problemleri görmek gerekiyor.  Okumaya devam et

Tüccarlığa Dönüşen “Dindarlık”

ekonomi

Tüccarlığa Dönüşen “Dindarlık”

Bir ülkede geçimini din üzerine kuran, din üzerinden servet edinen insanların sayısı ne kadar fazlaysa o ülke o kadar zavallı demektir, zira din tüccarları akıllarını kira verenlerin sayısı arttığı ölçüde zenginleşirler. İçi boş “dindarlık” görüntü üzerinden cereyan eder, mânâ kaybolduğunda şekil muteber kabul edilir, genellikle insanın aklı gözünde olduğu için, din tüccarları surete yatırım yaparak müşteri kazanırlar. Okumaya devam et

Çeşitleme

cesitleme

Çeşitleme

İnsan Allah’ı unutunca benlik davası gütmeye başlar, sürekli kendinden ve yaptıklarından bahseder, “ben” demek imanı mezara koymak demektir, ahiretiniz berhava olur. İnsanın nefsi onu Firavunluk makamına kadar taşır, mazlumun ahı ile Allah’ın (g)azabı onu tahtından indirip zelil eder, mazlumun ahı ile Allah’ın (g)azabı savuşturulamaz. Okumaya devam et

Sosyal Medyada Tükenen Türkiye’nin Okuma Yazma Problemi

social-media-addiction-2

Sosyal Medyada Tükenen Türkiye’nin Okuma Yazma Problemi

İnternet ağı çökse dımdızlak kalacak bir toplum var ettiler Türkiye’de, Google’a bakamayacağı için bir gecede cahil kalacak bir toplum. Eskiden şehirli ahalinin evinde iyi kötü bir ansiklopedi bulunurdu, şimdi herkesin kafasına göre girip düzenleme yaptığı, kaynağı meçhul bilgilerle dolu Wikipedia var, vatandaş araştırmasını bile internet üzerinden yapıyor. Yani bir gecede cahil kalacak dediysek lafın gelişi, zaten kapkara cahil. Okumaya devam et

Gâvurun İpiyle Kuyuya İnen Sonucuna Katlanacak

vatan

Gâvurun İpiyle Kuyuya İnen Sonucuna Katlanacak 

Türkiye’nin öncelikli meselesi beka meselesidir, diğer konuları bu doğrultuda ele almak gerekir, zira gelinen son noktada var olmaya devam etmekle yok olmak arasındaki ince çizgideyiz. Mesela ben özgürlük konusuna Türkiye’nin bekası açısından bakarım, getirisi nedir götürüsü nedir, medeniyet algısına da bu doğrultuda bakarım, herhangi başka bir meseleye de, çünkü aklı başında her insan öncelikle kendi varlığını idame ettirmeyi düşünür ki bu da her şeyden önce üzerinde yaşayabileceğimiz bir toprak parçasına, bir vatana sahip olmamızı gerekli kılar. Malum, insanın hayatı tehlikeye girdiğinde bazı haramlar dahi haddi aşmamak kaydıyla helal olur, zira aslolan hayatın idamesidir. Yani birilerinin “özgürlük” dediği şey benim varlığımı tehlikeye sokacak bir muhtevaya sahipse tabii ki ben o özgürlüğü “özgürlük” diyenin kafasına geçiririm. Okumaya devam et

Tarih ve Siyaset Tartışması (IV)

tarih-ve-siyaset-tartismasi-4-gelenekcilik-radikalizm-ve-medeniyetTarih ve Siyaset Tartışması (IV) – Gelenek/çilik, Radikalizm, Medeniyet… Okumaya devam et

Tarih ve Siyaset Tartışması (III)

ozgurluk-1Tarih ve Siyaset Tartışması (III) – Özgürlük… Okumaya devam et

Enayi Olduğum İçin Çok Memnunum

durustlukİnsan kendini frenlediği, sınırladığı ölçüde kemâle erer, din riayet edilmesi gereken sınırlara ‘hududullah’ adını verir. Yani bazı şeyleri yapamazsın, yapmamalısın, içinde kopan ve seni hudutları çiğnemeye sevk eden fırtınaya direnmekle mükellefsin.

Okumaya devam et

Tarih ve Siyaset Tartışması (I)

tarih-ve-siyaset-tartismasiTarih ve Siyaset Tartışması (I) – İttihatçılık, İslamcılık, Kur’an ve Sünnet’e dönüş, İslam’da yönetim, Hilafet, Cumhuriyet, sivillik, ulus-devlet, millî devlet… Okumaya devam et

Bizim Derdimiz Gâvurla, Sizin Derdiniz Kimle?

18_mart_canakkale_zaferi_canakkale_savasi_ne_579İthal İslamcılığın sözde ümmetçiliği, kozmopolitizmi, vatansızlığı, bayrak düşmanlığı Müslümanları soyup soğana çevirdi, bir sabah uyandığımızda bir de baktık ki ne tarihimiz, ne vatanımız, ne bayrağımız, ne devletimiz, ne milletimiz kalmış, çırılçıplak, tığ-ı teber şah-ı merdan, bir başına ortada kalmışız. Sonra Türk Şair İsmet Özel’e müracaat ettik: Türk değil misin, peki kardeşim, o zaman siktir ol git! Okumaya devam et

İbn-i Sina ve Farabi Kâfir mi Müslüman mı Tartışmasına Faşist Katkı

fasistGünümüzde kamuoyu önünde cereyan eden din-diyanet tartışmalarının cemiyete hiçbir faydası yoktur. Aksine bu tartışmalar -eğer adına tartışma denilebilirse- başı sonu belli olmayan, usûlsüz ve zihin kirliliğine yol açan tartışmalardır. Ben “faşist” olduğum için şöyle yapardım… Okumaya devam et