Modern İlahiyatın Safsataları   

modernist-islamModern ilahiyat, Batı’nın fikrî temellerini çökertmek, modern düşüncenin altını boşaltmak yerine reformist bir yaklaşımla Kur’an’ı asılsız şekilde tefsir ve te’vil etmeyi ve başta Sünnet-Hadis olmak üzere İslam’ın dayanaklarını ortadan kaldırmayı tercih edenlerin topluca demirledikleri liman. Okumaya devam et

Modernist İlahiyatçının Hazin Serüveni

OZTURK YASAR NURI“Kur’an’daki İslam”dan Deizm’e… Okumaya devam et

Mezhep – “Mezhepsizlik” – Sünnîlik

RAMAZAN AYININ ILK CUMA NAMAZIİslam bir dindir ve istisnasız herkes bu dini belli bir çerçevede algılamakta, içselleştirmekte ve amele dökmektedir. Bu noktada mezhep herhangi bir kişi veya topluluk nazarında dinin form kazanmasıdır ki, bu kaçınılmazdır. Din hayat içinde ancak bu şekilde tezahür eder, başka türlü olması mümkün değildir. Bu bakımdan “Ben mezhepsizim” diyenler de dâhil istisnasız herkesin itikat, ibadet, fıkıh ve amel bağlamında tutturdukları yol itibariyle mezhebi vardır ve bu da kişinin dini olmaktadır.

Okumaya devam et

İslam Medeniyet Hamlesi İçin Öneriler

islam-medeniyet-hamlesi-için-önerilerFikrî temelden hareket ettiğimizde günümüzdeki asıl sorun moderniteye endeksli düşünüyor olmamızdır. Müslüman zihin parçalanmış ve Batı uygarlığına eklemlenmiştir, modern düşünmekte, pratiklerini bu doğrultuda geliştirmekte, kurumlarını da yine bu doğrultuda ihdas etmektedir. Okumaya devam et

Kur’an Notları (3) (Yusuf: 53, Haşr: 9, Âl-i İmran: 180, Saff: 2-3)

kurannotlarıYusuf Suresi 53., Haşr Suresi 9., Âl-i İmran Suresi 180. ve Saff Suresi 2-3. Ayetler ile ilgili notlar… Okumaya devam et

Kur’an Notları (2) (Bakara: 273, Muhammed: 30, Talak: 2-5 ve 11, Mülk: 19)

kurannotları2Bakara Suresi, 273., Muhammed Suresi 30., Talak Suresi 2-5 ve 11., Mülk Suresi 19. Ayetlerle ilgili notlar… Okumaya devam et

Bir Keşif ve Islahat Merkezi Olarak İrfan Mektebi

irfan-mektebi-1İrfan Mektebi, âleme, insana, hayata, ahlaka ve kulluğa dair derunî yaklaşımıyla İslam ilim ve fikir mirasının keşif merkezidir… İslam nokta-i nazarından sorunların çözümü için görünenin ötesine geçmek, Aşkın/Müteal olanla bağ kurmak gerekir, bu da ilim-irfan ve ahlak-maneviyat ister ki, Müslüman Doğu’nun İrfan Mektebi’nde ziyadesiyle var. Okumaya devam et